De overheid stuurt de digitale transitie in het hoger onderwijs onvoldoende. Dit blijkt uit een enquête waarin de OESO dertig onderwijssystemen ondervroeg over hun beleid omtrent digitalisering van het hoger onderwijs. Met de financiering van het digitaal onderwijs gaat het iets beter, studenten betalen namelijk hetzelfde voor zowel fysiek als online onderwijs.


OESO: ‘Overheden ondersteunen digitalisering van het hoger onderwijs onvoldoende’

Digitalisering onvoldoende bestuurd

Overheden steunen onderwijsinstellingen onvoldoende bij de digitale transitie. Dat blijkt uit de Higher Education Policy Survey (HEPS) van de OESO over de digitalisering van het hoger onderwijs. De OESO ziet dat hoger onderwijsinstellingen aan hun lot worden overgelaten omdat verantwoordelijkheid voor digitaliseringsbeleid compleet bij hen ligt, in plaats van bij de overheid.  Juist door als overheid concrete doelen te stellen wordt het voor hoger onderwijsinstellingen makkelijker om digitale strategieën te ontwikkelen. Een ander probleem is dat er weinig regulering bestaat rondom online onderwijs, terwijl dit wel belangrijk is voor de kwaliteitszorg. Zodoende zijn instellingen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun online programma’s. Ook wordt er bij de goedkeuring van nieuwe bacheloropleidingen meestal geen rekening mee gehouden of een opleiding digitaal is, aldus de OESO

Financiële ondersteuning en personeelsbeleid 

Rondom de financiering van digitaal onderwijs ziet de OESO wel enkele positieve punten. In de meeste onderwijssystemen krijgen studenten die online programma’s volgen dezelfde financiële ondersteuning als bij fysiek onderwijs. Ook investeren vele hoger onderwijsinstellingen in het vergroten van hun digitale capaciteit. Kanttekening hierbij is instellingen deze financiering over het algemeen besteden aan innovatie en minder aan de toegankelijkheid van studenten tot digitaal onderwijs, zoals het aanbod van laptops. Ten slotte laat OESO weten dat er maar een paar onderwijssystemen zijn waarin docenten digitale vaardigheden leren. Meer aandacht hiervoor zou de digitalisering in het onderwijs bevorderen.

Context

In de HEPS enquête verzamelt OESO jaarlijks informatie over het hogeronderwijsbeleid in alle OESO-lidstaten en toetredingslanden. In totaal reageerden 30 onderwijssystemen uit 29 landen (Wallonië en Vlaanderen hebben aparte systemen) op de enquête. Eerder publiceerde OESO ook een rapport over het tekort aan vaardigheden bij de digitale transitie. Ook raadde zij in een publicatie over succesvol digitaal onderwijs aan, om schaarse middelen in te zetten waar deze het hardst nodig zijn.  
 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.