Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare indicatoren om zo de verschillen in mbo-systemen tussen landen beter te kunnen analyseren. De OESO maakt verschillende indicatoren en vergelijkbare data inzichtelijk en doet voorstellen hoe hiaten in de gegevens gevuld kunnen worden in de toekomst.


OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Veel ontbrekende gegevens in data

Ontbrekende gegevens bemoeilijken het vergelijken en analyseren van verschillen tussen beroepsonderwijssystemen. Dit concludeert de OESO in het rapport 'Improving evidence on VET: comparative data & indicators'. De diversiteit aan beroepsonderwijssystemen biedt veel interessante inzichten, maar brengt ook grote hiaten met zich mee die datavergelijkingen belemmeren. In het rapport maakt de OESO vergelijkbare data en indicatoren inzichtelijk en doet zij voorstellen hoe gaten in de gegevens in de toekomst gevuld kunnen worden.

Verbetering nodig in dataverzameling

Aan de hand van vijf belangrijke aspecten binnen beroepsonderwijssystemen, wordt een duidelijk beeld gegeven van de beschikbare indicatoren en gaten in die gegevens. Om een beter beeld van de structuur van systemen te krijgen, zal er volgens de OESO bijvoorbeeld meer data verzameld moeten worden over de balans tussen het theoretische en beroepsinhoudelijke gedeelte van mbo-programma’s. Ook zou er meer inzicht moeten komen in doorstroommogelijkheden van mbo’ers naar het hoger onderwijs. Daarnaast biedt de huidige beschikbare data geen goed beeld over de duur en deelname aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in verschillende landen. Ook is er nog geen internationale definitie van het begrip apprenticeship. Tenslotte stelt de OESO dat meer inzicht kan worden gekregen in de financiële middelen van het beroepsonderwijs door private financieringsbronnen in kaart te brengen.

Context

De diversiteit aan beroepsonderwijssystemen is groot in vergelijking met bijvoorbeeld hoger onderwijssystemen. Deze diversiteit aan systemen geeft data-analisten de kans om de aspecten van systemen te identificeren, die geassocieerd worden met betere uitkomsten voor het onderwijs, de arbeidsmarkt en sociale gelijkheid. In Europa doet het agentschap Cedefop veel onderzoek naar de werking van verschillende mbo-systemen. De OESO werkt dan ook veel samen met het Cedefop in het verzamelen van data. Onlangs bracht Cedefop nog een database uit met een analyse van verschillende systemen. Ook voor de OESO staat het mbo hoog op de agenda; zo stond in de jaarlijkse editie van Education at a Glance het mbo centraal.