Nederland scoort bovengemiddeld goed op het aantal lerende volwassenen en op de implementatie van het Europese initiatief Upskilling Pathways. Echter blijft kwaliteitszorg in non-formeel leren een uitdaging. In de rest van Europa is er nog werk aan de winkel als het gaat om de ontwikkeling van basisvaardigheden onder volwassenen, zo constateert de European Association for the Education of Adults.


Nederlandse deelname volwassenenonderwijs ligt boven Europees gemiddelde

Te weinig basisvaardigheden in Europa

Er is nog flink wat werk aan de winkel als het gaat om de ontwikkeling van basisvaardigheden in Europa. Dat blijkt uit een rapport van de European Association for the Education of Adults (EAEA).  De EAEA onderzocht het huidige beleid voor vaardighedenontwikkeling onder laagopgeleide volwassenen in vijftien Europese landen, waaronder Nederland. In het rapport is gekeken naar de maatregelen omtrent digitale vaardigheden, geletterdheid en rekenvaardigheid. De EAEA stelt dat de gemiddelde deelname van laaggeschoolde volwassenen in Europa aan non-formeel leren nog laag ligt. Ook suggereert zij dat de implementatie van het Upskilling Pathways-initiatief nog meer actie vergt.

Hoge Nederlandse deelname

De EAEA onderzoekt ook de ontwikkeling van basisvaardigheden in volwassenenonderwijs in Nederland. Nederland doet het goed in de implementatie van het Upskilling Pathways-initiatief, specifiek in het beroepsonderwijs. Daarnaast wordt er naar aanleiding van een OESO-rapport vanuit meerdere ministeries extra financiering toegewijd aan een nieuwe aanpak voor laaggeletterdheid. Echter is er ook ruimte voor verbetering wat betreft de kwaliteitszorg in non-formeel leren. Nederland zou een kwaliteitskader missen voor de voorziening van basisvaardigheden. Bovendien verloopt de transitie van deelnemers aan volwassenenonderwijs naar de arbeidsmarkt nog stroef.

Context

De EAEA is een vereniging die zich inzet voor non-formeel volwassenenonderwijs en vertegenwoordigt 133 organisaties in 43 Europese landen. De Raadsaanbeveling Upskilling Pathways is één van de 10 acties uit de Skills Agenda van 2016. Het initiatief heeft als doel de basisvaardigheden zoals geletterdheid en digitale vaardigheden van laagopgeleide volwassenen te verbeteren. Met Upskilling Pathways wil de Europese Commissie om- en bijscholing van laagopgeleide volwassenen begeleiden  om de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij te verwerven. Eerder dit jaar zetten de EU-lidstaten een ambitieus streefdoel voor een deelname van minstens 47% van volwassenen aan het onderwijs tegen 2030.