Nederland heeft weinig ervaren leraren op zwakke scholen en er zijn nog steeds ongelijke kansen voor leerlingen van verschillende achtergronden. Dit blijkt uit een rapport over inkomensongelijkheid en ongelijkheid binnen het onderwijssysteem van de OESO-landen.


Nederland kan nog stappen zetten voor kansengelijkheid onderwijs

Ongelijke kansen in het onderwijs

Er zijn nog te weinig ervaren leraren die lesgeven op zwakke scholen en het Nederlandse onderwijssysteem biedt ongelijke kansen in het onderwijs, aldus een rapport van de OESO. Maar 12% van de ervaren leraren in Nederland werkt op zwakke scholen. Ook is ongeveer 22% van de prestatieverschillen tussen leerlingen van verschillende achtergronden in Nederland te wijten aan ongelijke kansen in het onderwijs. Nederland scoort hierbij hoger dan het OESO-gemiddelde. Onderwijs kan een belangrijke stap zijn om inkomensongelijkheid aan te pakken. In Nederland is er al wel meer aandacht voor diversiteit in het onderwijs gekomen, maar er is nog ruimte voor verbetering. Verder is de inkomensongelijkheid in Nederland weinig veranderd in de afgelopen 30 jaar. Over het algemeen is de inkomensongelijkheid in andere OESO-landen juist gestegen.

Het rapport

De OESO vergelijkt in het rapport de prestaties en sociaaleconomische achtergrond van leerlingen, hun vertrouwdheid met wiskunde, prestatieverschillen tussen leerlingen van verschillende achtergronden, het percentage zittenblijvers, de kwaliteit van opvang en onderwijs van jonge kinderen, het aantal goede leraren op zwakke scholen en de deelname aan het hoger onderwijs.