Er moet een gemeenschappelijke Europese visie voor kwalitatieve en effectieve mbo-stages en werkend leren komen, aldus de Advisory Committee on vocational training (ACVT). Het ACVT roept de Europese Commissie en nationale beleidsmakers op om de kwaliteit en effectiviteit van werkend leren te verhogen en de uitwisseling van informatie te verbeteren door partnerschappen aan te gaan.

Naar een Europese visie over werkend leren

Europese visie voor mbo-stages en werkend leren

Er is nood aan een gemeenschappelijke Europese visie voor kwalitatieve en effectieve mbo-stages en werkend leren. Dat stelt de Advisory Committee on vocational training (ACVT) in haar advies over werkend leren en mbo-stages aan Europese en nationale beleidsmakers. De ACVT moedigt de Commissie bijvoorbeeld aan om haar eerder aangekondigde voorstel om een kwaliteitskader voor werkend leren verder uit te werken. Daarnaast stelt de ACVT de Commissie voor om mbo-stages aantrekkelijker te maken, door de voordelen ervan voor studenten, bedrijven en de samenleving te promoten, bijvoorbeeld tijdens de European Vocational Skills week. Ook vraagt de ACVT de Commissie om uit te zoeken of de mogelijkheid bestaat om vanuit de EU gefinancierde uitwisselingen op te zetten op het gebied van mbo-stages en werkend leren met niet-EU-landen.

Taken voor de lidstaten

De ACVT roept de lidstaten en sociale partners op om nationale mbo-stages en werkend leren partnerschappen op te zetten, waarbij beleidsmakers op verschillende niveaus, onderwijs- en trainingaanbieders en andere belanghebbenden betrokken zijn. Ook vraagt de ACVT om de samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs en bedrijven te vergroten en zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Lidstaten worden daarnaast gevraagd mbo-stages te promoten onder jongeren en de begeleiding bij toekomstige carrières of vervolgstudies te verbeteren. De erkenning van beroepskwalificaties is daarbij een punt van aandacht. De ACVT doet deze voorstellen aan de Commissie omdat er nog steeds een noodzaak is om kennis uit te wisselen, samenwerking op het gebied van kwaliteit en het aanbod van mbo-stages.

De Advisory Committee on vocational training

De Advisory Committee on vocational training is een commissie die de Europese Commissie voorziet van advies over actuele onderwerpen die spelen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deze commissie bestaat uit werkgevers, werknemers en overheidsinstanties op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs uit verschillende lidstaten.