Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om studiefinanciering mee te nemen goed geregeld. Wel kan er, zowel in Nederland als in de rest van Europa, meer aandacht worden besteed aan inclusie van achtergestelde groepen.

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om studiefinanciering mee te nemen goed geregeld. Wel kan er, zowel in Nederland als in de rest van Europa, meer aandacht worden besteed aan inclusie van achtergestelde groepen.

Prima score voor Nederland

Nederland doet het zeer goed op het gebied van erkenning van leeruitkomsten, alsook wat betreft de mogelijkheden voor studenten om studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland. Daarentegen kan er wel nog verbetering geboekt worden op het gebied van inclusie van minder bevoorrechte studenten. Dit is te lezen in het mobiliteitsscorebord van Eurydice die gaat over mobiliteit in het hoger onderwijs. In het scorebord wordt de voortgang gemeten die Europese landen hebben gemaakt in het bevorderen van leermobiliteit. Met haar score schaart Nederland zich in de Europese middenmoot wat betreft het bevorderen van studentenmobiliteit in het hoger onderwijs.

Meer aandacht nodig voor inclusie

Betere inclusie van minder bevoorrechte groepen is een punt van aandacht in de meeste Europese landen. Wel scoort ongeveer driekwart van de landen, waaronder Nederland, gemiddeld tot zeer goed op het gebied van het leren van vreemde talen en de erkenning van ECTS. Daarnaast is er, met name in de Baltische staten en Turkije, voortgang geboekt op diplomaerkenning.

Context

Het mobiliteitsscorebord van de Europese Commissie komt voort uit de Raadsaanbeveling ‘Youth on the Move’ uit 2011 en is ontwikkeld door Eurydice en Cedefop. Deze Raadsaanbeveling had tot doel om de mobiliteit onder jongeren te stimuleren. Het mobiliteitsscorebord identificeert de obstakels die er nog bestaan op het gebied van mobiliteit en laat zien hoe de Europese landen scoren op zes indicatoren. Het eerste scorebord werd in 2016 gepubliceerd.

Meer informatie: 

Publicatie Eurydice: Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19
Persbericht Eurydice: Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19
Artikel Neth-ER: Hoe scoort Nederland op het mobiliteitsscorebord?
Artikel Neth-ER: Student mobility - it's about "choice, capital and conditions"