17 maart 2022

Microcredentials toepasbaar op Bologna Tools hogeronderwijs, maar meer dialoog noodzakelijk

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Microcredentials zijn bruikbaar op de Bologna Tools in het hogeronderwijs, zo stelt het MICROBOL-project in een nieuw verschenen rapport. Uit de publicatie blijkt consensus over de toepasbaarheid van de bestaande BolognaTools op microcredentials en het feit dat zij een nieuwe impuls kunnen geven aan de implementatie van de Bologna Tools. Ondanks optimisme voor de toekomst wijst het rapport op verschillende vraagstukken die om nadere uitwerking vragen in de toekomst.


Microcredentials toepasbaar op Bologna Tools hogeronderwijs, maar meer dialoog noodzakelijk

Toepasbaarheid microcredentials

MICROBOL acht microcredentials toepasbaar op de bestaande Bologna Tools binnen het hogeronderwijs. Dit blijkt uit een rapport van het MICROBOL-project waarin een overzicht wordt gegeven van het onderzoek en de aanbevelingen naar de link tussen microcredentials en Bologna Tools. Het eindrapport benadrukt dat microcredentials een impuls kunnen geven aan volledige implementatie van de Bologna Tools en principes, bijvoorbeeld op het gebied van erkenning van eerder verworven competenties en een studentgerichtere aanpak. Toch laat het MICROBOL-project ook zien dat er vraag is naar nadere dialoog en meer samenwerking om microcredentials binnen in het hogeronderwijs te incorporeren. In de toekomst is het van belang dat een raamwerk voor microcredentials wordt opgenomen in het Bolognaproces en dit een plaats krijgt in de werkprogramma’s van de thematische Bolgona peer groepen.

Aanbevelingen MICROBOL

Het project onderzoekt het verband tussen microcredentials en de verschillende Bologna Tools. Ten aanzien van de kwaliteitsborging stelt het project dat aanbieders hoofdverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de microcredentials die zij aanbieden. Zij moeten deze bewaken middels hun interne kwalificatieborgingsystemen. Daarbij dienen microcredentials zo veel mogelijk beoordeeld te worden in overeenstemming met de Lissabon Erkenningsconventie om erkenning ervan in het hogeronderwijs te bevorderen. Het zou in dat kader ook helpen om een register op te stellen van betrouwbare aanbieders van microcredentials om de acceptatie van de leereenheden te vergroten. Verder is het raadzaam microcredentials op te nemen in nationale kwalificatieraamwerken en ook het ECTS-systeem toe te passen om de werkdruk voor microcredentials te duiden.

Vraagstukken voor de toekomst

In het rapport wijst MICROBOL op een aantal vraagstukken die om nadere dialoog vragen in de toekomst. Zo moet onderzocht worden in hoeverre het bestaan van microcredentials en flexibele leertrajecten in het hoger onderwijs überhaupt wenselijk is. Daarnaast zijn er nog geen richtlijnen voor erkenning van microcredentials buiten de EU. Ook dient gesproken te worden over de rol van alternatieve aanbieders van microcredentials zoals werkgevers, bedrijven, NGO's en overheden. Onderzocht moet worden hoe zij kunnen worden opgenomen in kwaliteitsborgingssystemen. Hetzelfde geldt voor de rol van particuliere microcredentialplatforms. In de toekomst zal moeten worden beoordeeld of, en op welke manier, microcredentials kunnen worden geïncorporeerd het ecosysteem.

Context

Het MICROBOL-project is gekoppeld aan de doelstellingen van het Erasmus+-programma en de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA) om de toegang tot leven lang leren voor iedereen te vergroten. Het door de Commissie gecofinancierde project verkent welke beleidshervormingen nodig zijn voor integratie van microcredentials in de EHEA. Een eerdere studie van het MICROBOL-project in 2021 toonde de gebrekkige inbedding van microcredentials in de bestaande Bologna Tools en het gebrek aan een uniform begrip voor wat zij omvatten. Vast staat dat het in ieder geval een kleine gecertificeerde leermodule betreft die een student toebehoort en welke kan worden opgenomen in grote leermodules en leerkwalificaties. Eind 2021 publiceerde de Commissie een voorstel voor een Europese aanpak van microcredentials. Eerder gaf MICROBOL aanbeveling tijdens de consultatie over microcredentials. Neth-ER onderstreept in haar reactie het belang van microcredentials in het verder ontwikkelen van de Europese Onderwijsruimte met oog voor de verschillende onderwijssectoren.