Er is een flexibelere en decentrale implementatie van EU-initiatieven nodig op het gebied van het promoten van STEM. Dat schrijft de EU STEM Coalition in haar memorandum over het Europees STEM-beleid en de implementatie daarvan. Verder publiceert de EU STEM Coalition aanbevelingen om het beroepsonderwijs een belangrijkere rol te laten spelen om STEM-vaardighedentekorten te dichten. Ook moeten Europese lidstaten zelf een STEM-strategie opzetten, zodat het bereik en impact van STEM-beleid groter wordt.


Meer stembereik nodig voor Europees STEM beleid

Erasmus+ biedt routes voor STEM

De EU STEM Coalition zet in op flexibelere en decentrale implementatie van bestaande EU-programma's met betrekking tot STEM-beleid. Dat schrijft de EU STEM Coalition in haar memorandum over het huidige beleid. Vooral op mbo-niveau is er meer flexibiliteit nodig van EU-initiatieven om STEM-onderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van de lidstaten. De EU STEM Coalition noemt hierbij de Erasmus+ Centres of Vocational Excellence als voorbeeld van een Europees gefinancierd programma dat decentrale implementatiemodellen gebruikt, waarin rekening wordt gehouden met de variëteit van lokale behoeften en het stimuleren van internationale samenwerking. Het promoten van STEM is volgens de EU STEM Coalition niet een kwestie van universaliteit, maar een kwestie van meerdere routes die STEM-vaardigheden kunnen bevorderen. In navolging van de aanbevelingen van universiteitenkoepel CESAER, vindt de coalitie dat het Erasmus+-programma haar financiering moet toewijden aan een beperkt aantal projecten met hoge impact.

Strategische stem voor STEM

De coalitie beveelt ook aan dat de Commissie een Raadsaanbeveling voorstelt voor STEM onderwijs in Europa. Binnen zo’n aanbeveling moeten de lidstaten dan zelf een nationale STEM strategie vormen. Het voortbouwen op bestaande regionale initiatieven zou namelijk tot meer impact leiden in relatie tot de gedane investeringen. Hierdoor wordt het bereik en impact van STEM beleid ook versterkt. Hiernaast beveelt de coalitie ook aan om meer te focussen op inclusie en genderbalans in STEM programma's. Concreet raden ze aan om de beroepsonderwijssector een gelijke partner te maken in het STEM-onderwijssysteem. Dit is belangrijk omdat het beroepsonderwijs een belangrijke rol speelt om de twin transition tot een succes te maken vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij moet het beroepsonderwijs ook beter geïntegreerd worden in andere programma's zoals Digital Europe, Horizon Europe en de EIT.

Context

STEM is de internationale benaming voor opleidingen en beroepen die vallen onder exacte wetenschap, technologie, ingenieurschap en wiskunde. Voor de Europese Unie is STEM belangrijk om onder andere de twin transition doelen omtrent klimaat en digitalisering te behalen. De EU STEM Coalition is een Europees netwerk dat beter STEM-onderwijs in Europa wil ontwikkelen. Het doel van het Memorandum voor de coalitie is om STEM-onderwijsbeleid zo te vormen dat het onderwijsbeleid bijdraagt aan economische groei, kansen en welzijn voor iedereen. Het Nederlandse nationale STEM-platform, Platform Talent voor Technologie, is lid van de coalitie.

 

Mede geschreven door Bertus Woudwijk.