Mede door de invoering van het European Qualifications Framework, is er overal in Europa meer aandacht voor leeruitkomsten als basis voor onderwijsbeleid. Dit concludeert Cedefop in een rapport over de implementatie van de leeruitkomstenbenadering in Europa. Voor een succesvolle implementatie van deze benadering zou een combinatie van bottom-up en top-down strategieën nodig.

Meer nadruk op leeruitkomsten in Europa

Positieve impact EQF

Leeruitkomsten spelen in Europa een steeds belangrijkere rol in onderwijsbeleid op alle niveaus, mede dankzij de invoering van het European Qualification Framework (EQF) en de nationale kwalificatieraamwerken (NQF). Ook de opkomst van nationale strategieën voor leven lang leren hebben bijgedragen aan gunstigere omstandigheden voor dit proces. Echter verschilt de snelheid van ontwikkeling per land en heeft nog geen enkel land haar volledige onderwijs ingericht op basis van leeruitkomsten. Dit blijkt uit het rapport Application of learning outcomes approaches across Europe van Cedefop. In het beroepsonderwijs was de invoering al in 2009 vergevorderd en is deze de afgelopen jaren verder doorgezet. In het hoger onderwijs is de invoering, mede door het Bologna-proces, versterkt.

Bottom-up aanpak belangrijk

Een combinatie van top-down en bottom-up strategieën zijn nodig voor een succesvolle implementatie van beleid gericht op leeruitkomsten, stelt Cedefop. Enkel top-down beleid zou kunnen leiden tot schijnveranderingen of zou zelfs een negatieve impact kunnen hebben op het onderwijs. Het rapport sluit af met de conclusie dat de sterkere rol van leeruitkomsten ertoe heeft geleid dat er meer aandacht is voor effectief lesgeven. Leraren zijn volgens het rapport de sleutel tot verandering.

Context

Het rapport is een vervolg op een ander rapport van Cedefop over leeruitkomsten in het Europees onderwijs uit 2009. Ook dat rapport meldde al dat de leeruitkomstenbenadering een steeds sterkere invloed had op Europees beleid. In het kader van de New Skills Agenda for Europe heeft de Europese Commissie deze zomer een voorstel gedaan voor een herziening van het de EQF-aanbeveling om ervoor te zorgen dat het EQF en de bijbehorende NQF’s continu up-to-date gehouden worden.