Er moet meer geïnvesteerd worden in volwassenenonderwijs, omdat het bijdraagt aan de verbetering van werkgelegenheid, welzijn en duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Echter, in Nederland zijn de relatieve publieke uitgaven voor volwassenenonderwijs afgenomen. Dit zijn bevindingen van het derde Global Report on Adult Learning and Education (GRALE III) van UNESCO.

Meer geld nodig volwassenenonderwijs

Minder uitgaven

Volwassenenonderwijs kan bijdragen aan een verbeterde werkgelegenheid, welzijn en duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Nederland is echter een van de weinige hoge-inkomstlanden waar tussen 2009 en 2014 het percentage publieke uitgaven aan volwassenenonderwijs ten opzichte van de totale publieke uitgaven aan onderwijs is afgenomen. Dit blijkt uit het Global Report on Adult Learning and Education (GRALE III) van UNESCO. Ondanks de dalende investeringen, wordt het Nederlandse systeem voor volwassenenonderwijs geprezen om het gebruik van sociale partnerschap-modellen, het verbinden van niet-formeel onderwijs aan erkende kwalificaties en het hoge aantal volwassenen die onderwijs volgen.

Verbetering Volwassenenonderwijs

In de periode 2009 tot 2014 is veel vooruitgang geboekt in het volwassenenonderwijs. Zo gaf 75 procent van de deelnemende landen aan dat ze hun beleid voor volwassenonderwijs substantieel hebben verbeterd. Ook meldde 60 procent van de landen een toename in deelname aan volwassenenonderwijs. Volgens UNESCO zijn deze bevindingen deels het gevolg van een groter bewustzijn van het potentieel van volwassenenonderwijs. Ook meldt het rapport dat volwassenenonderwijs een belangrijke component is van Leven Lang Leren en een grote bijdrage kan leveren aan de 2030 agenda for sustainable development van de VN.