Het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) wordt steeds vaker toegepast in nationale onderwijssystemen. Echter sommige landen zijn er duidelijk verder in dan andere. Nederland heeft al stappen gezet maar behoort niet bij de voorhoede van dit proces. Dit blijkt uit een voortgangsrapport over de implementatie van ECVET in 2015 van het Cedefop.

MBO gebruikt steeds vaker ECVET

Het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) wordt steeds vaker toegepast in nationale onderwijssystemen. Echter sommige landen zijn er duidelijk verder in dan andere. Nederland heeft al stappen gezet maar behoort niet bij de voorhoede van dit proces. Dit blijkt uit een voortgangsrapport over de implementatie van ECVET in 2015 van het Cedefop.

ECVET in Europa

Steeds meer landen ontwikkelen een onderwijskredietsysteem waarin steeds vaker onderdelen van het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) worden meegenomen. Dit blijkt uit het voortgangsrapport van Cedefop over de implementatie van het ECVET. Het rapport laat grote verschillen zien in de mate van implementatie van het ECVET in de 36 Europese onderwijssystemen die bekeken zijn. Zo heeft Frankrijk al een aantal technische componenten van het ECVET, zoals een learning agreement, leerresultateneenheden en het ECVET studiepunten, doorgevoerd in haar onderwijssysteem, terwijl Duitsland nog geen enkele stappen hierin heeft gezet. Voordat alle 36 Europese onderwijssystemen de onderdelen van ECVET in hun onderwijssysteem hebben doorgevoerd, moet nog een lange weg afgelegd worden.

ECVET in Nederland

Nederland heeft de eerste stappen richting implementatie van het ECVET gezet, maar zit niet bij de Europese voorhoede van dit proces. Zo is Nederland bezig met het uitproberen van een aantal technische componenten van het ECVET, zoals leerresultateneenheden en de toetsing, validatie en erkenning hiervan. Wel bestaat het Transcript of Records voor beroepsonderwijs al in Nederland. Ook is Nederland bezig met de ontwikkeling van de basis voor haar onderwijskredietsysteem, net als Oostenrijk, Italië, Litouwen en Noorwegen.

Context

Het ECVET wordt vooral beschouwd als een instrument om de mobiliteit van studenten te vergroten. Dit wordt gedaan door de uitwisseling van studenten en erkenning van kwalificaties in het Europese beroepsonderwijs te stimuleren. Joachim James Calleja, directeur van Cedefop, gelooft dat de implementatie van een kredietsysteem voor beroepsonderwijs het keerpunt zou kunnen zijn voor het aantrekkelijk maken van beroepsonderwijs. Het ECVET bestaat sinds 2009 en er is sindsdien vijf keer een voortgangsrapport uitgebracht. In het rapport zijn onder andere een overzicht van de implementatie van het ECVET en samenvattingen van de ontwikkeling van het ECVET in 36 Europese onderwijssystemen te vinden.

Meer informatie

Publicatie Cedefop: ECVET in Europe – Monitoring report 2015
Artikel Neth-ER: Hogere mobiliteit en betere erkenning door invoering van ECVET
Artikel Neth-ER: ECVET heeft nog een aantal hindernissen te overwinnen
Artikel Neth-ER: Toolkit ECVET online