Mbo-onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Dit blijkt uit het rapport van Cedefop ‘Leaving education early: putting vocational education and training centre stage’. In het rapport worden 44 succesvolle mbo-initiatieven tegen vroegtijdig school verlaten beschreven.

Mbo belangrijk voor verminderen vroegtijdige schoolverlaters

De rol van mbo in schoolverlaten

Vroegtijdig schoolverlaten is een probleem dat door middel van mbo-onderwijs aangepakt kan worden. Dit staat in het rapport ‘Leaving education early: putting vocational education and training centre stagevan Cedefop. Binnen het mbo wordt een meer praktische, op werk gebaseerde aanpak gebruikt, wat ervoor zorgt dat jongeren de waarde inzien van het onderwijs en worden gemotiveerd om niet voortijdig te stoppen met school, aldus de schrijvers van het rapport. In het rapport worden zes verschillende profielen van vroegtijdige schoolverlaters gepresenteerd en hoe verschillende landen dit probleem aanpakken. Er zijn 337 initiatieven bestudeerd, waarvan er 44 als goed voorbeeld worden aangehaald. Volgens het rapport zou de waardevolle rol van mbo-onderwijs tegen vroegtijdig schoolverlaten meer erkend moeten worden in Europese en nationale programma’s. Het Youth Employment Initiative wordt als goed voorbeeld genoemd.

Europa 2020

Vroegtijdig schoolverlaten wordt op Europees niveau gedefinieerd als het niet voltooien van secundair onderwijs. Al sinds de Lissabonstrategie van 2010 is het verminderen van vroegtijdige schoolverlaters één van de prioriteiten van de Europese Unie. Doel is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters tussen de 18 en 24 jaar terug te brengen tot minder dan tien procent. Dit maakt ook deel uit van de Europa 2020 strategie, waarvoor Nederland op koers ligt.