Aan de hand van verschillende case studies heeft Cedefop laten zien dat leren een positief effect heeft op het aanpassen aan een nieuwe arbeidsomgeving. Hiermee hoopt Cedefop het belang van beleid op het gebied van advisering en begeleiding aan te geven.

Leven lang leren stimulans voor carrièreontwikkeling

Aan de hand van verschillende case studies heeft Cedefop laten zien dat leren een positief effect heeft op het aanpassen aan een nieuwe arbeidsomgeving. Hiermee hoopt Cedefop het belang van beleid op het gebied van advisering en begeleiding aan te geven.

In vijf lidstaten van de Europese Unie heeft het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) interviews gehouden om na te gaan hoe mensen zijn omgegaan met verschillende vormen van leren en op welke manier leren heeft bijgedragen aan hun carrière en arbeidsmarkt transities. Het rapport dat Cedefop heeft geschreven, na aanleiding van het onderzoek, laat aan de hand van vier thema’s haar resultaten zien. Deze thema’s zijn:

  • De ontwikkeling van beroepsidentiteit

Hier spelen zelfreflectie en zelfbewustzijn een belangrijke rol. Individuen moeten reflecteren en stilstaan bij het beroep dat ze uitvoeren en wat dit betekent. Daarnaast moet dit in een groter geheel van continuïteit en verandering worden gezien.

  • Individuele voortgang in het kader van leven lang leren

Binnen dit thema gaat het niet alleen om het leren voor het werk maar is het juist belangrijk dat er ook een link wordt gelegd met brede overweging van wat leren betekent voor persoonlijke ontwikkeling.

  • De rol van onderwijsinstellingen in carrièreontwikkeling

Hoe men onderwijs in het verleden heeft ervaren kan van invloed zijn op het beeld dat men heeft over mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Onderwijsinstellingen kunnen namelijk op verschillende manieren carrièreontwikkeling ondersteunen, bijvoorbeeld door opleidingen en begeleiding.

  • Carrièreontwikkeling 

Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor carrièrekeuzes moeten mensen carrière transities kunnen beoordelen en hierop kunnen reflecteren. Hiervoor zijn zelfreflectie en evaluatie wederom belangrijke onderdelen. Echter niet iedereen doet dit op dezelfde manier. Sommigen kunnen ook hun voordeel doen met de mogelijkheden die zich voordoen. Dit wordt ook wel opportunistische carrière keuzes genoemd.

Eigenaarschap over eigen carrièreontwikkeling
Uit de verschillende bevindingen blijkt dat het voor individuen het meest belangrijk is om te reflecteren op hun eigen competenties en vaardigheden en te kijken naar potentieel voor verbetering en verbreding. Hiervoor moet men over een gevoel van eigenaarschap beschikken zodat leren een bijdrage levert aan carrière-ontwikkeling. Onderwijsinstellingen kunnen aan deze ontwikkeling een bijdrage leveren door het aanbieden van een reflectief leerproces, door het erkennen van eerder opgedane vaardigheden en door het bieden van goede loopbaanbegeleiding.

Meer informatie
Persbericht: Navigating difficult waters: learning for career and labour market transitions
Publicatie: Navigating difficult waters: learning for career and labour market transitions