De rectoren van de League of European Research Universities (LERU) benadrukken in een verklaring de rol die academische instellingen kunnen spelen bij het creëren van een veerkrachtige en duurzame samenleving. Onderzoeksuniversiteiten moeten zich verder ontwikkelen als 'netwerkende’ universiteit om zo het leven van velen in de maatschappij te verbeteren door middel van onderzoek, onderwijs en het vormgeven van openbaar beleid.


LERU wil dat universiteiten beter gaan netwerken

Maatschappelijke rol van universiteiten

De huidige coronacrisis benadrukt de noodzaak voor een veerkrachtige en duurzame samenleving, waarbij wetenschappelijk onderzoek de meest betrouwbare bron is om de complexe mondiale uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden. Dit stellen de rectoren van de League of European Research Universities (LERU) in een verklaring. De huidigeze uitdagingen onderstrepen het belang van samenwerkingen tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, evenals van sectoroverschrijdende partnerschappen met andere belanghebbenden. Ook moet er meer samenwerking plaatsvinden tussen de onderzoeksgemeenschap en beleidsmakers. In de verklaring bevestigen de rectoren nog eens hun steun voor academische vrijheid, innovatief onderwijs, de betrokkenheid van studenten bij institutionele besluitvorming en de noodzaak om academische internationalisering ecologisch en sociaal duurzaam te maken.

Context

De League of European Research Universities (LERU) is een Europees netwerk van 23 onderzoeksuniversiteiten. In de OJCS-Raad van 17 en 18 mei is een toekomstvisie voor het hoger onderwijs besproken door de Onderwijsministers. Een verwachte Europese strategie voor universiteiten, eerder aangekondigd als Transformatieagenda voor het hoger onderwijs, zal ook aan bod komen tijdens de Europese Research and Innovation Days. Onlangs is Karen Maex, rector van de Universiteit van Amsterdam, verkozen tot de nieuwe voorzitter van LERU.