Nederland scoort over het algemeen goed op de ondersteuning van uitgaande leermobiliteit. Nederland heeft namelijk goede informatievoorziening en de erkenning van diploma’s en ECTS werkt goed. Wel is er meer aandacht nodig voor talenkennis en de inclusie van kansarme studenten. Dat blijkt uit een rapport van de European Education and Culture Executive Agency (Eurydice) dat de uitgaande leermobiliteit van studenten in het hoger- en (gedeeltelijk) het beroepsonderwijs analyseert.


Leermobiliteit scoreboard: Nederland scoort overwegend goed

Positieve trends voor Europese ondersteuning voor leermobiliteit

Overwegend scoren Europese landen goed op leermobiliteit, maar aandacht moet gelegd worden op de inclusie van leermobiliteit, informatievoorzieningen en het erkennen van kwalificaties. Doordat er sinds 2015/2016 vrij weinig progressie is geboekt en lijkt de leermobiliteit hiermee een statisch beleidsgebied te zijn. Zo is te lezen in het ‘Mobility Scoreboard rapport, uitgevoerd door Eurydice. Deze monitor wordt elke drie jaar uitgevoerd, maar de net gepubliceerde versie is extra relevant in het kader van de aankomende herziening van de Raadsaanbevelingen rondom leermobiliteit. Eurydice onderstreept in het rapport de toegevoegde waarde van leermobiliteit en ziet graag een bevordering ervan.

NL scoort hoog op indicatoren Informatievoorziening en erkenning kwalificaties

Nederland scoort over het algemeen goed op de ondersteuning van uitgaande leermobiliteit. Vooral op de indicatoren ‘informatievoorziening’ en ‘automatische erkenning van kwalificaties’ scoort ons land hoog. Tevens weet de Nederlandse overheid de juiste informatie aan de juiste doelgroep over te brengen. Zo is uitgaande leermobiliteit opgenomen in de internationaliseringsstrategieën van hogeronderwijsinstellingen en heeft Nederland met Nuffic een aangewezen onafhankelijk orgaan dat over de uitvoering van mobiliteitsprogramma’s gaat. Nederland scoort ook goed op de erkenning van kwalificaties. Nederland gebruikt erkenningssystemen zoals het Europese studiepuntensysteem ECTS goed en buitenlandse diploma’s worden hetzelfde gewaardeerd als Nederlandse diploma’s.

Meer aandacht nodig voor talenkennis en inclusie kansarme studenten

Nederland scoort minder goed op de indicatoren ‘talenkennis’ en ‘de inclusie van kansarme leerlingen in leermobiliteit’. Zo verplicht de Nederlandse overheid studenten wel vreemde talen te leren, maar hebben andere lidstaten hogere eisen voor talenvakken. Hierdoor scoort Nederland relatief laag op deze indicator. Daarnaast constateert Eurydice dat Nederland meer kan doen rondom de inclusie van kansarme studenten in leermobiliteit. Alhoewel Nederland kansarme leerlingen financieel ondersteunt, wordt er niet goed gekeken of deze ondersteuning effectief is. Ook geeft de overheid geen specifieke ondersteuning aan hogeronderwijsinstellingen om de deelname van kansarme leerlingen in mobiliteitsprogramma’s te bevorderen.

Context

Het leermobiliteitscoreboard dient als het laatste monitorrapport dat onder de huidige Raadsaanbevelingen over mobiliteit van 2011 valt. De monitor kijkt naar de progressie die sinds 2011 is gemaakt rondom uitgaande leermobiliteit en beschrijft de resterende uitdagingen. Neth-ER publiceerde eerder een gezamenlijk statement als reactie op de openbare consultatie over het nieuwe Europese leermobiliteit raamwerk. Alhoewel Nederland hoog scoort op toegang tot informatie en automatische erkenning van kwalificaties noemt Neth-ER dit toch als verbeterpunten. Neth-ER erkent ook de nood voor meer inclusie van kansarme leerlingen en noemt in het statement taalachterstand als een barrière voor deelname.

Mede geschreven door Lieve Dessing.