De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Kwaliteit van hoger onderwijs vanuit perspectief student

Studenten studeren voornamelijk uit interesse voor een bepaald onderwerp of studierichting en koesteren een wens persoonlijk te groeien in een vrije leeromgeving. Dit blijkt uit de Survey on Students’ Perspectives gepubliceerd door de European Student Union (ESU). Als belangrijke factoren die van invloed zijn op de keuze voor een instelling noemt het rapport de reputatie van de instelling en de carrièreperspectieven na het afstuderen.

Resultaten onderzoek
Het onderzoek onderzocht het keuzeproces van studenten voor hoger onderwijs, het perspectief van studenten op de kwaliteit van het hoger onderwijs, en het bewustzijn onder studenten van  kwaliteitsgarantiemechanismen. Bij de keuze van studenten voor het hoger onderwijs en de studie richting zijn het onderwerp van de studie, carrière mogelijkheden en de reputatie van de instelling het belangrijkste gebleken. Kwalitatief hoger onderwijs moet volgens de studenten doelmatig zijn, toegevoegde waarde hebben en veranderend zijn. Ook laat het onderzoek zien dat de kennis over kwaliteitsgarantiemechanismen van onderwijs beperkt blijft tot het institutionele level. Van Europese mechanismen, zoals de European Quality Assurance Register (EQAR), is vaak geen weet. 

Quest for Quality
De Survey on Students’ Perspectives is onderdeel van het 3-jarig onderzoeksprogramma: Quest for Quality for Students (QUEST) en wordt mede gefinancierd door het Leven Lang Leren Programma (LLP). QUEST heeft als doel bij te dragen aan de discussie omtrent kwaliteit in het onderwijs door dit vanuit het perspectief van de student te onderzoeken.

Meer informatie
Persbericht: A new survey unveils students' perspectives on the quality of their education