Een werkgroep van het Bolognaproces komt met een gemeenschappelijke Europese definitie van academische vrijheid, dit blijkt uit de schriftelijke beantwoording van Josep Borrell op vragen van het Europees Parlement. De Europese definitie voor academische vrijheid zal besproken worden tijdens de ministeriële Bologna-conferentie in juni.

Komt er een gemeenschappelijke Europese definitie van academische vrijheid?

Gemeenschappelijke definitie van academische vrijheid

Een werkgroep over fundamentele academische waarden is bezig met het creëren van een gemeenschappelijke Europese definitie voor academische vrijheid, zo blijkt uit de antwoorden van Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, op schriftelijke vragen van het Europees Parlement. Dit is ter voorbereiding op de naderende ministeriële Bologna conferentie die in juni in Rome plaats zal vinden. De Commissie is een van de leden van het Bolognaproces die actief meedenkt aan de Europese definitie voor academische vrijheid. Borrell benoemt verder dat de Commissie zich bewust is van de beperkingen in academische vrijheid. De European University AssociationAll European Academies en Science Europe luidden vorig jaar al de alarmklok over de dalende academische vrijheid en riepen overheden op meer verantwoordelijkheid te nemen voor het waarborgen van academische vrijheid. 

Context

Het Bolognaproces heeft als doel een Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) te creëren en richt zich op het vergelijken van academische graden, waarin mobiliteit onder studenten, docenten en onderzoekers bevorderd wordt en de onderwijskwaliteit gewaarborgd. 48 landen hebben inmiddels de Bologna-verklaring ondertekend, ook de Europese Commissie. De aankomende ministeriële Bologna conferentie zal in juni jaar plaats vinden in Rome. Tijdens deze conferentie staan naast academische vrijheid, ook integriteit, institutionele autonomie en de Sustainable Development Goals (SDGs) op het programma. Verder wordt er in navolging van het Parijs Communiqué een nieuw Communiqué voor de EHEA ondertekend.