Jongeren willen op school meer leren over het functioneren van de Europese Unie. Dat blijkt uit een studie van het Europees Economisch en Sociaal Comité. De scholieren uit de studie geven aan het belangrijk te vinden om te weten hoe Europese instellingen functioneren, omdat zij dit beschouwen als een noodzakelijke eerste stap om beter betrokken te raken bij de EU.


Jongeren willen meer les over de Europese Unie

Meer les over EU

Scholieren zouden meer willen leren over de EU, staan open voor het leren van andere talen en voor het hebben van vrienden met andere Europese nationaliteiten. Dat komt naar voren uit een studie over de percepties, kennis en verwachtingen van scholieren met betrekking tot de Europese Unie.  Scholieren blijken ontevreden over de manier waarop ze op school over de EU leren, omdat de leermethoden niet voldoende dynamisch of interactief zijn - áls ze al les krijgen over de EU. Naast meer les over de EU hopen scholieren ook dat ambtenaren binnen de EU-instellingen zelf vaker met hen het gesprek aangaan en luisteren naar de mening van jongeren.

Aanpakken van tekortkomingen

De EESC noemt een aantal mogelijke acties als reactie op de tekortkomingen die door de scholieren zijn genoemd. Het leren over de EU zou gemainstreamd moeten worden in curricula van scholen en bovendien moeten de lesmethoden scholiergerichter, visueler en interactiever. Daarnaast is meer communicatie van de EU-instellingen gewenst over wat ze doen om mondiale uitdagingen aan te pakken. Als laatste wordt het belang van sociale media genoemd bij het rechtstreeks delen van informatie met jongeren.

Context

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de Europese Unie bestaande uit werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangengroepen. Zij voerde de studie uit op aanvraag van de Diversity Europe Group. Het idee voor meer Europees en internationaal gericht onderwijs zingt al langer rond. De Europese Volkspartij trad onlangs naar buiten met de wens dat iedere scholier Engels moet spreken en de European University Association (EUA) hamert op het belang van internationalisering in onderwijs. Ook hebben de Nederlandse politieke partijen verschillende ideeën over internationalisering in het onderwijs. Voor de studie bevroeg het EESC bijna tweeduizend scholieren tussen de veertien en achttien jaar, van nationale scholen en Europese scholen in Brussel.