De European Standards en Guidelines zijn cruciaal in de aanpak van grensoverschrijdende kwaliteitszorg. Dit is één van de kernoverwegingen in de roadmap over grensoverschrijdende kwaliteitszorg, opgesteld door onder andere de EUA en ESU.

In 11 stappen naar grensoverschrijdende kwaliteitszorg

Roadmap voor grensoverschrijdende kwaliteitszorg

De in 2015 gepubliceerde Standards and guidelines for quality assurance in the EHEA zijn belangrijk voor een succesvolle grensoverschrijdende kwaliteitszorg binnen het hoger onderwijs. Dit is één van de kernoverwegingen uit een roadmap over de aanpak van grensoverschrijdende kwaliteitszorg. De elf kernoverwegingen – te vinden in het rapport ‘Key considerations for cross-border quality assurance’ – focussen ten eerste op het proces voorafgaand aan de implementatie van grensoverschrijdende kwaliteitszorg. Hierbij kan worden gedacht aan waar een instelling aan moet voldoen voor het zich kan bezighouden met kwaliteitszorg. Daarnaast wordt het implementatieproces zelf beschreven; bijvoorbeeld de praktische details en procedures van het proces. Ten slotte worden de behaalde resultaten van het implementatieproces beschreven.

De auteurs

De roadmap is opgesteld door de EUA (European University Association), ESU (European Students Union), ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) en EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education). De in 2015 gepubliceerde Standards and guidelines for quality assurance in the EHEA, zijn opgesteld door dezelfde organisaties in het kader van het Bolognaproces. Met grensoverschrijdende kwaliteitszorg moet de transparantie van de Europees hoger onderwijs worden vergroot en de kwaliteit worden gegarandeerd.