De Commissie vraagt het primair en voortgezet onderwijs hoe zij online- en afstandsonderwijs en blended learning boeiend en effectief maken. Op basis van hun ervaringen zal de Commissie een voorstel voor een aanbeveling opstellen voor de Raad over het creëren van een gedeelde visie voor onderwijssystemen op EU-niveau. De consultatie is open tot 11 mei 2021.


Hoe maakt het PO/VO online- en afstandsonderwijs boeiend en effectief?

Nieuwe visie voor EU-onderwijssystemen

De Commissie is benieuwd naar ervaringen binnen het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van online- en afstandsonderwijs. Op basis van deze ervaringen zal de Commissie een voorstel voor een aanbeveling doen aan de Raad. Het doel van de Raadsaanbeveling is het creëren van een gedeelde Europese visie op effectief, inclusief en boeiend online- en afstandsonderwijs. De aanbeveling moet lidstaten ondersteunen bij hervormingen van hun schoolonderwijssystemen om flexibeler te zijn en beter in te spelen op de behoeften van leerlingen. Daarnaast zal de aanbeveling praktische voorbeelden geven van blended learning. U kunt tot 11 mei op de consultatie reageren.

Context

In maart 2020 werden in Europa massaal scholen gesloten door de uitbraak van het coronavirus, met alle consequenties van dien. Het voorstel voor een aanbeveling van de Commissie is enerzijds een reactie op lessen die zijn getrokken uit de coronacrisis en anderzijds een kans om te werken aan de doelstellingen van de Europese Onderwijsruimte (EEA) en de uitvoering van het actieplan voor digitaal onderwijs.