De Europese Commissie heeft de studie Pact for Skills gepubliceerd. Dit is een analyse van bij- en omscholingsinitiatieven om de effectiviteit van sommige beleidsmaatregelen voor bij- en omscholing te beoordelen. Het onderzoek richt zich vooral op acties waarbij bedrijven, inclusief het mkb, een actieve rol spelen.


Het Pact for Skills: voor bij- en omscholing

De wisselwerking tussen bedrijven en beleid

Het Pact voor Skills onderzoek van de Europese Commissie richt zich op het identificeren en analyseren van factoren die van invloed zijn op succesvolle bij- en omscholingsinitiatieven. De analyse richt zich daardoor op de rol van specifieke belanghebbenden, zoals overheden en sociale partners, en hoe zij bij kunnen dragen aan het succes van deze initiatieven. Bovendien bevat het rapport best practices van 47 initiatieven uit 36, zowel EU als niet-EU, landen met lessen en beleidsaanbevelingen op EU-, nationaal, en lokaal niveau. De analyse is bedoeld om praktische suggesties te doen voor het bevorderen van bij- en omscholings-gerelateerde beleidsontwikkelingen en implementatie. Het rapport benadrukt het belang van de betrokkenheid van de particuliere sector. Niet alleen middels financiële steun, maar ook bij de levering van apparatuur en materialen, het organiseren van trainingsprogramma’s, en het bieden van werkgelegenheid. Daarnaast worden beleidsmakers aangemoedigd om belanghebbenden direct te betrekken bij de implementatie van bij- en omscholingsbeleid. De wisselwerking tussen bedrijven en beleidsmakers wordt daarbij gerekend als essentieel.

Context

In 2022 werd 2023 benoemd tot het Europees Jaar van de Vaardigheden, die mei dit jaar afloopt. Binnen het Europees Jaar van de Vaardigheden zijn bij- en omscholingsactiviteiten een topprioriteit voor de EU. De Commissie ontwikkelde het Pact for Skills als onderdeel van de Skills Agenda. Het pact heeft als doel een gezamenlijk model te creëren voor bij- en omscholing in Europa, om zo de vaardighedenontwikkeling onder Europeanen in te laten spelen op de behoeften van de Europese arbeidsmarkt. Onder het Pact for Skills spelen partnerschappen tussen bedrijven, de industrie, overheden, sociale partners en onderwijsinstellingen een sleutelrol.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.