Cedefop nodigt mbo-professionals uit om deel te nemen aan een enquête over leeruitkomsten. De enquête gaat specifiek over het bewustzijn, nut en de toepassing van de leeruitkomstenaanpak in het initieel beroepsonderwijs.


Geef uw mening over leeruitkomsten in het mbo

Ondersteuning mbo  

Docenten, bedrijfsopleiders, schoolhoofden en curriculumcoördinatoren worden door CEDEFOP uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over leeruitkomsten in het beroepsonderwijs. Uw mening zal het bewustzijn, het nut en de toepassing van de leeruitkomstenaanpak in het initieel beroepsonderwijs helpen onderzoeken. Ook onderzoekt Cedefop welke steun en gidsing mbo-professionals ontvangen bij het werken met leeruitkomsten. Mbo-professionals uit Nederland worden specifiek uitgenodigd om te reageren. Dat kan voorlopig nog via de volgende link.

Context

Cedefop is het European Centre for the Development of Vocational Training. De leeruitkomstenaanpak die Cedefop signaleert is in gang gezet met de ontwikkeling van European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Dat instrument is inmiddels niet meer operationeel.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.