Voor Erasmus+ staat 2017 in het kader van de mid-term evaluatie. De Europese Commissie zal een externe evaluatie laten uitvoeren en tevens moeten de lidstaten hun eigen evaluatie uitvoeren en deze middels een country report bij de Commissie aanleveren. In deze factsheet leest u over de impact, omvang, focus en tijdlijn van deze evaluatie.

Factsheet: mid-term evaluatie Erasmus+

Impact van de evaluatie

De Evaluation Roadmap beschrijft de stappen en acties waaruit de evaluatie moet bestaan. Deze Roadmap geeft aan dat de uitkomsten van de evaluatie gebruikt kunnen worden om het lopende programma aan te passen en te verbeteren. De verwachting is echter dat de evaluatie vooral impact zal hebben op de opvolger van Erasmus+.

Omvang van de evaluatie

De mid-term evaluatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een externe evaluatie die de Europese Commissie laat uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. In deze externe evaluatie wordt niet alleen het Erasmus+-programma geëvalueerd, maar wordt ook de langetermijnimpact van voorgaande programma’s zoals het 'Leven Lang Leren'-programma en Erasmus Mundus meegenomen. Hierdoor zal de evaluatie de periode van 2007 tot en met 2016 dekken. Daarnaast moeten de lidstaten een country report opstellen over de impact van Erasmus+ in hun land. Waar de externe evaluatie een Europese blik op het programma werpt, bieden de country reports inzicht in de ervaringen op nationale niveau, de implementatie en de perspectieven van deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de country reports ligt bij de nationale overheden. In Nederland zijn dit de ministeries van OCW en VWS.

Focus van de evaluatie

Tijdens de Erasmus+ mid-term evaluatie zal worden gekeken of het programma haar doelstellingen bereikt en wat haar toegevoegde waarde is als Europees programma. Verder zal de evaluatie zich richten op simplificatie, kosteneffectiviteit, interne en externe coherentie en de relevantie van de Erasmus+-doelen. Deze doelen zijn onder andere het verbeteren van vaardigheden van Europeanen, internationalisering van onderwijsinstellingen en mensen meer bewust maken van het idee van leven lang leren.  

Tijdlijn mid-term evaluatie

In maart 2017 heeft de Europese Commissie een publieke consultatie gelanceerd voor de inbreng van belanghebbenden en het algemene publiek. De deadline voor de country reports is 30 juni 2017, maar de Commissie heeft aangegeven deze graag eerder te ontvangen indien mogelijk. Het Nederlandse country report werd in februari 2017 aan de Commissie aangeboden. In juli 2017 moet het externe adviesbureau haar evaluatie bij de Commissie indienen. Uiteindelijk zullen de country reports en de resultaten van de externe evaluatie samengevoegd worden. Dit geheel vormt het uiteindelijke product van de evaluatie, wat in december 2017 zal worden gepubliceerd.

Tijdlijn opvolger Erasmus+

In 2017 zal de Commissie ook met een impact assessment starten over de effecten van mobiliteit in het hoger onderwijs op onder andere ontwikkelde vaardigheden en Europees burgerschap. De mid-term evaluatie van Erasmus+ zal meegenomen worden in deze impact assessment, waarna de resultaten van beide meegenomen zullen worden in het voorstel voor de opvolger van Erasmus+. De verwachting is dat de Commissie in 2018 met een voorstel zal komen, waarna waarschijnlijk in 2019 de onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement zullen beginnen. In 2021 moet het nieuwe programma van start gaan.