De expertgroep voor kwaliteitsinvesteringen in onderwijs vindt dat er meer expertise nodig is voor onderwijsinvesteringsbeleid. In een recent rapport stelt de expertgroep dat er nog geen goede basis is voor onderwijsinvesteringsbeleid, en wordt het belang om dit te versterken benadrukt. Zij adviseert de Commissie onder andere om ruimte te bieden voor het experimenteren met pilotprogramma’s en evaluatiemethoden, en hiervoor EU-financiering binnen bijvoorbeeld Horizon Europe beschikbaar stellen. 


Expertgroep vindt dat er meer expertise nodig is voor onderwijs investeringsbeleid

Behoefte aan expertise   

Volgens de expertgroep voor kwaliteitsinvesteringen in onderwijs is er behoefte aan meer expertise voor het evalueren en verspreiden van onderwijsinvesteringsbeleid op EU-niveau. Dat zou de ontwikkeling van effectief onderwijsbeleid op nationaal niveau kunnen versoepelen. In een rapport over onderwijsinvesteringsbeleid in de EU stelt de expertgroep dat er nog geen stabiele EU-brede basis is voor onderwijsinvesteringsbeleid. Hierdoor kan de EU lidstaten niet effectief helpen bij het evalueren van en experimenteren met beleidsinterventies. Het is dus van belang om dit beleid te versterken en een ‘evaluatiecultuur’ op te zetten, waarin het experimenteren met en evalueren van verschillende pilotprojecten gepromoot wordt. Het rapport onderstreept het belang van de juiste evaluatiemethoden en de ontwikkeling van een transparante datainfrastructuur.

Adviezen

Ten eerste raadt de expertgroep de Commissie aan de ontwikkeling van expertise over evaluatiemethoden bij beleidsmakers te bevorderen. Ook wordt de Commissie geadviseerd om EU-financiering beschikbaar te stellen voor beleidsexperimenten voor het ontwikkelen en evalueren van innovatief onderwijsbeleid via Europese programma’s zoals Horizon Europe. Daarnaast is het delen van kennis en ervaringen op het gebied van beleidsevaluaties belangrijk. Toch maakt de expertgroep ook duidelijk dat het huidige onderwijsinvesteringsbeleid veel potentie heeft, wat blijkt uit de goede praktijken uit de lidstaten die zij analyseerde.

Context

Kwaliteitsinvesteringen zijn een essentieel onderdeel van het onderliggende beleidskader dat de Europese Onderwijsruimte in 2025 mogelijk moet maken, vindt de Commissie. De expertgroep voor kwaliteitsinvesteringen in onderwijs werd begin 2021 gevormd en bestaat uit 15 experts, zonder Nederlanders. De expertgroep geeft vooral advies over het nut van verschillende typen investeringen in onderwijs en opleiding. Ook inventariseert de groep welk beleid werkt in de verschillende onderwijssystemen van lidstaten door middel van een kosten-batenanalyse. Het Lifelong Learning Platform uitte eerder zorgen over de systematische daling van onderwijsinvesteringen sinds 2014.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.