Op 7 maart 2023 organiseren Neth-ER en Nuffic een evenement over de digitale transitie in het Europese onderwijs. Daarbij focussen we ons op de menselijke factor die niet vergeten mag worden in het ontwikkelen van digitale onderwijstoepassingen. Dit is dé mogelijkheid om uw onderwijsprojecten of -beleid af te stemmen op de Europese trends. Registeren kan via de link in dit artikel tot en met 28 februari.


Evenement: draag bij aan de Europese digitale transitie van het onderwijs!

Geen succesvolle digitale transitie zonder het menselijk perspectief

Op 7 maart 2023 organiseren Neth-ER en Nuffic gezamenlijk een evenement over de digitale transitie in het onderwijs genaamd: The human approach: succeeding the Digital Transformation in education. Het evenement toont aan waarom de menselijke factor een onmisbare factor is in de ontwikkeling van digitale onderwijsecosystemen. In lijn met het Digital Education Action Plan focust het evenement zich op de vraag hoe die ecosystemen tot stand komen. Het is mogelijk om fysiek of digitaal aan te sluiten, waarbiij er een netwerklunch beschikbaar is voor de aanwezigen in Brussel (let op aantal plekken (50) beperkt!). De spreektaal tijdens het evenement is Engels. Inschrijven kan tot en met 28 februari via de volgende link.

Pak de kans om bij te dragen in Europa!

Neth-ER en Nuffic willen iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van digitale leeromgevingen in de hoger onderwijs en mbo-sector via dit evenement kennis laten maken met de Europese beleidsontwikkelingen op gebied van digitalisering in het onderwijs. Maar ook willen we u nadrukkelijk de kans geven om best practices te delen en in gesprek te gaan met collega’s om zo uw onderwijsprojecten of -beleid beter af te stemmen op internationale ontwikkelingen. Daarom is dit evenement tevens interessant voor potentiële KA2 aanvragers en voor beleidsadviseurs.

Leeruitkomsten

U kunt verwachten de volgende lessen mee naar huis te nemen.

  • Inspiratie voor organisaties en projecten om zich te oriënteren op het verkleinen van de digitale kloof en stimuleren van gelijke kansen
  • Inspiratie voor de digitale transformatie waarbij menselijke factoren vanaf het begin worden meegenomen
  • Inspiratie voor voorwaarden voor digitale innovatie
  • Kennis over succesvolle voorbeelden
  • Kennis over de Europese beleidsstrategie inzake digitale transformatie en digitale competenties in onderwijs

Programma

Iedere sessie is voorzien van een Q&A.

 

10.30 - 11.00     

  Inloop met koffie en thee

 

11.00 -  11.10                 

  Welkom door Neth-ER

 

11.10  -  12.55

  Sessie 1: ‘how to foster equal opportunities in digitalisation‘

 

Moderator  

  Lem van Eupen, Directeur NA Erasmus+ NL en      Management Team Nuffic

 

Panelleden  

  Georgi Dimitrov, Head of Unit Digital Education      in de Europese Commissie

  Marcus Specht, Professor in Digitaal Onderwijs

  Herman van der Plas, Beleidsmedewerker       ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Willeke van der Werf, onderzoekster NA       Erasmus+

 

12:55 – 13:00

  Afronding door voorzitter

 

13:00 – 13:00    

  Lunch

 

13.40 -  15.00                    

  Sessie 2: ‘Implementation of the social     dimension in digitalisation’

 

Moderator    

  Lem van Eupen

 

Panelleden    

  Marieke Slootman, VU Amsterdam/ InHolland

  Barend Last, Onderwijsexpert in o.a. blended     learning                                          

  Marcel Kuiten, Head International office ‘Rijn     IJssel’/ eTwinning Ambassador MBO

  Snezhina Petrova, European Education and     Culture Executive Agency

 

15:00 – 15:10           

  Afronding door voorzitter

 

15:10 – 15:20          

  Observaties door Jurgen Rienks, Directeur Neth-    ER

 

15:20 – 15:25

  Sluiting    

 

 

Context

De digitale transformatie van het onderwijs is een onmisbare component in de Europese digitale strategie. Daarom is onder andere het Digital Education Action Plan (DEAP) in het leven geroepen. Dit plan legt de nadruk op de ontwikkeling van inclusieve, kwalitatieve en digitaal toegankelijke onderwijsecosystemen, die tevens voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden zorgen.