De Europese Universiteiten Allianties willen meer duidelijkheid over financiering voor de lange termijn. Dat stellen de 41 allianties in een gezamenlijk statement. Om dit te veranderen vragen zij om holistische en duurzame financiële ondersteuning.


Europese Universiteiten Allianties willen duurzame financiering voor de lange termijn

De Europese Universiteiten stellen verwachtingen

De 41 Europese Universiteiten-allianties roepen in een statement de Commissie en lidstaten op om hen te steunen in het verkrijgen van holistisch en duurzame financiering. In het statement bedanken zij de Commissie voor het openen van het debat over een investeringstraject voor het Europese Universiteiten Initiatief, maar dat ze willen dat financiële steun toekomstbestendig is. De Allianties willen van een projectaanpak op korte termijn bewegen naar het verwezenlijken van een ambitieuze en innovatieve langetermijnvisie. Om dat potentieel te benutten moet er wel verder gekeken worden dan het huidige financieringsmodel via Erasmus+, dat in 2028/29 afloopt.

Drie eisen voor duurzame financiering

Om ervoor te zorgen dat het investeringstraject werkelijk effectief is, stellen de Europese Universiteiten Allianties een drietal eisen. Als eerste, moet de financiering alle missies van de Europese Universiteiten integreren: onderwijs, onderzoek, innovatie en overdracht naar de maatschappij. Ook moet de financiering verschillende fondsen combineren, zoals Erasmus+, Horizon Europe, Digital Europe en nationale financiering. Tenslotte, moet er een duurzaam lange termijn financieringsinstrument zijn, zodat de Europese Universiteiten concurrerend kunnen blijven in alle sectoren.

Context

Het Europese Universiteiten Initiatief gefinancierd door Erasmus+ en financierde tot dusverre vijftig verschillende Europese Universiteiten Allianties. Deze allianties zijn netwerken van hoger onderwijsinstellingen in Europa met een gedeelde lange termijnstrategie. Het Europese Universiteiten Initiatief is erg belangrijk voor het realiseren van de Europese Strategie voor hoger onderwijsinstellingen, aangezien de allianties als testbedden en koplopers worden gezien voor verdergaande transnationale samenwerking. Het doel van het Europese Universiteiten Initiatief is om het Europese hoger onderwijssysteem te transformeren en de kwaliteit van hoge onderwijsinstellingen in Europa te verbeteren. In totaal doen tot nu toe zeventien Nederlandse onderwijsinstellingen mee aan het Europese Universiteiten Initiatief.

 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.