Verschillende Europese koepelorganisaties op het gebied van onderzoek & innovatie hebben aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie voor het toekomstige Europese onderzoeks- en onderwijsbeleid. Alle organisaties vinden dat er minstens 120 miljard euro nodig is om de ambities van het toekomstige programma waar te maken. In dit overzicht zet Neth-ER hun prioriteiten wat betreft de verdeling over programmaonderdelen op een rij.

Europese kenniskoepels vragen aandacht voor Horizon Europe

Meer budget voor Horizon Europe

Meerdere Europese koepelorganisaties op het gebied van onderzoek en innovatie vragen aandacht voor de toekomst van Horizon Europe. De koepels zien de Europese discussie als een bedreiging voor het budget van het Europese onderzoeksprogramma. Gecoördineerd door EARTO vragen 92 organisaties, waaronder brede Europese koepels uit sectoren als de chemie, duurzame energie, digitaal en ICT en farma, om een Horizon Europe budget van minstens 120 miljard. De vergelijkbare oproep van 15 Europese verenigingen, waaronder de European University Association (EUA) is inmiddels al door meer 800 organisatie onderschreven, waaronder Neth-ER. U kunt nog steeds steun betuigen aan die oproep door te ondertekenen op www.euinvestinknowledge.com.

Reactie Business Europe

Werkgeversorganisatie Business Europe geeft in haar strategy paper aan dat de focus moet worden gelegd op pijler twee van Horizon Europe: Global Challanges and Industrial Competitiveness. Business Europe ziet graag dat zestig procent van het budget naar deze pijler gaat. De werkgeversorganisatie hoopt dat op deze manier onderzoeks- en innovatieprojecten kunnen worden toegepast in de industrie en dat nieuwe technologieën beter zullen aansluiten op de markt. Daarnaast adviseert Business Europe om tenminste tien procent van het Horizon Europe budget aan Key-Enabling Technologies (KETs) te spenderen. De werkgeversorganisaties ziet een belangrijke rol voor KET’s weggelegd in met name de farmaceutische en voedingsector.

Reactie The Guild

The Guild schrijft in een open brief dat er vooral geïnvesteerd moet worden in innovatieve projecten die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Bovendien ziet The Guild een belangrijke rol voor het betrekken van belanghebbenden in de vorming van het programma. The Guild wil een balans tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Ook verdient incrementele innovatie steun.

Reactie vertegenwoordigers onderzoek en innovatie

EARTO en 92 andere organisaties actief in onderzoek en innovatie geven in een joint statement aan dat tenminste zestig procent van het totale Horizon Europe budget moet worden besteed aan de tweede pijler. Bovendien pleiten de organisaties ervoor om te investeren in brede partnerschappen die de Europese kennis- en concurrentiepositie versterken. Het programma kan ook bijdragen aan de SDG’s.

Context

De voorbereidingen voor Horizon Europe zijn momenteel in volle gang. Komende najaar zal Mariya Gabriel, de nieuwe commissaris Youth and Innovation moeten onderhandelen over het Meerjarig Financieel Kader en het budget van Horizon Europe.