Als reactie op de Russische inval verklaart het Europese hoger onderwijs zich solidair met universiteiten, hogescholen, studenten en wetenschappers in Oekraïne. Dit blijkt uit verklaringen van verschillende Europese onderwijs- en onderzoekskoepels. Naast het uiten van hun solidariteit roepen de instellingen andere instellingen en EU-lidstaten op om Oekraïense studenten en hoger onderwijsinstellingen te steunen. 


Europese kenniskoepels solidair met Oekraïne

Reactie internationale gemeenschap

Een grote groep Europese hoger onderwijsinstellingen verklaart zich solidair met het hoger onderwijs en de wetenschap in Oekraïne. Door de Russische invasie zijn studenten en wetenschappers genoodzaakt hun studie en werkzaamheden te staken. Onder meer de European University Association (EUA) en de Universities of Applied Sciences for Europe (UAS4EUROPE) laten weten dat ze het binnenvallen van Oekraïne in de sterkst mogelijke bewoordingen veroordelen. Ook andere Europese instellingen verklaren zich solidair met studenten, promovendi en onderzoekers uit Oekraïne. De Europese Raad van promovendi en junioronderzoekers (Eurodoc), de Marie Curie Alumni Association en de Gilde van Europese onderzoeksuniversiteiten betuigen hun medeleven en steun aan collega-instellingen en hun medewerkers in Oekraïne. De verklaringen van All European Academies (ALLEA) en Science Europe stelt dat de internationale gemeenschap samen dient te werken om zo snel mogelijk de veiligheid van Oekraïners zowel binnen als buiten hun land te garanderen.

Context

In reactie op de Russische inval in Oekraïne verklaart de Europese Unie zich solidair met Oekraïne. Tevens kondigen de Commissie en de lidstaten een groot pakket aan sancties af tegen Rusland waarvan ook het (Europese) kennisveld de gevolgen ondervindt. Naast de Europese hoger onderwijsinstellingen hebben ook verschillende Nederlandse instellingen hun solidariteit betuigd. Zo ook de Neth-ER leden: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de MBO Raad, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (NUFFIC), de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO), de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. De verschillende organisatie laten weten bij te willen dragen aan vluchtelingenonderwijs en onlineonderwijs voor studenten uit Oekraïne. Tevens ondertekenden 650 Russische wetenschappers een brief die het geweld in Oekraïne veroordeelt.