Een nieuw verschenen Eurobarometer-enquête, uitgevoerd in het kader van het Jaar van de Jeugd, toont dat jongeren meer verwachten van beleidsmakers voor wat betreft jeugdvriendelijke beleidsontwikkelingen in de toekomst. Uit het bijgaande rapport blijkt met name de hoop op meer inzet voor internationale vrede, een verbeterde integratie van jongeren op de arbeidsmarkt en meer hulp voor mentale gezondheidsproblematiek.


Europese jeugd wil meer aandacht voor mentale gezondheid en arbeidsintegratie jongeren

Wat verwachten jongeren van Europa?

Uit een Eurobarometer-enquête onder jongeren, uitgevoerd omwille van het Jaar van de Jeugd, blijkt dat Europese jongeren meer jeugdvriendelijk beleid verwachten van Europese beleidsmakers. In de toekomst zouden beleidsmakers meer kunnen luisteren naar de meningen en behoeften van de Europese jeugd en hen beter kunnen ondersteunen in hun persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling. Zo ook volgens Nederlandse jongeren, waar het percentage van 37% zelfs net boven het EU-gemiddelde van 33% ligt. Verder verwachten Europese jongeren in het algemeen meer inzet voor internationale vrede en het vergroten van kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. In het kader van het Europees Jaar van de Jeugd hopen zij daarnaast op meer aandacht voor verbeterd onderwijs, meer leermobiliteit voor studenten en stagiairs en een verbeterde aanpak voor milieubescherming. Ook wensen Nederlandse jongeren meer inzet voor mentale gezondheidsproblemen onder de jeugd. Naar aanleiding van de covid-19 pandemie geloven Europese jongeren verder dat meer toegang tot psychologische en financiële hulp, naast werkgelegenheidsprogramma's, kunnen bijdragen aan herstel. De Nederlandse jeugd hecht vooral waarde aan meer psychische zorg (63%).

Kennen jongeren EU-jeugdprojecten?

Uit het rapport blijkt verder dat Erasmus+ het bekendste programma is onder jongeren voor wat betreft EU-gefinancierde mogelijkheden om in een ander land te verblijven. Zeker 50% van de ondervraagden kende het Erasmus+ programma voor studenten en 33% van de jongeren is op de hoogte van jongerenuitwisselingen binnen Erasmus+. Deze percentages liggen in Noord- en West- Europese lidstaten, inclusief Nederland, fors lager dan in Zuid- Europese lidstaten. In totaal heeft 39% van de Europese jongeren wel eens in ander EU-land deelgenomen aan een beroepsactiviteit, vrijwilligerswerk of een leer- of sportactiviteit. Daarvan heeft 15% stage gelopen in het buitenland en 14% deelgenomen aan culturele en/of sportgerelateerde activiteiten. Bijna 38% van de jongeren die aan activiteiten in een ander EU-land hebben deelgenomen, vindt dat zij zich daardoor meer bewust is geworden van andere culturen en waarden. Gebrek aan financiële middelen is de meest voorkomende reden voor jongeren om af te zien van deelname aan activiteiten in een ander EU-land. Zo ook in Nederland, waar dit geldt voor 32% van de studenten.

Context

Het jaar 2022 is door de Commissie gemarkeerd als het Jaar van de Jeugd. In dat kader gaf de Commissie opdracht voor het afnemen van de Flash Eurobarometer-enquête 502 ‘Jeugd en democratie in het Europees Jaar van de Jeugd tussen 22 februari en 4 maart 2022. In totaal werden hiervoor uit de 27 Europese lidstaten 26.178 Europese jongeren tussen de 15 en 30 jaar ondervraagd. Ter ondersteuning van het Jaar van de Jeugd lanceert de Commissie verder het platform ‘Voice your Vision’ om Europese jongeren te ondersteunen in het delen van hun ideeën voor de toekomst van Europa. Neth-ER organiseerde op 18 mei een symposium waar Nederlandse jongeren hun toekomstplannen en -wensen voor Europa aan minister Robbert Dijkgraaf kenbaar maakten.


Mede geschreven door Liza Bex.