Het Europees Jaar van Vaardigheden biedt veel kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Europese koepel SMEunited vraagt onder meer actie op het vlak van leven lang leren en snellere erkenning van kwalificaties van niet-EU-burgers. Ook EUProVET diende een wensenlijstje in voor het vaardighedenjaar en sluit zich aan bij SMEunited dat het imago van het mbo verbeterd moeten.


Europees Jaar van Vaardigheden een kans voor mkb en mbo

Vaardigheden voor bedrijven

SMEunited ziet veel potentie in het Europees Jaar van Vaardigheden. Volgens de koepel van het Europese midden- en kleinbedrijf kan het jaar de eerste stap zijn naar een oplossing van personeelskrapte en vaardighedentekorten. Daarvoor zou het Europese Jaar van Vaardigheden zich moeten richten op zes aandachtsgebieden. Jongeren moeten beter ingelicht worden over de kansen in het beroepsonderwijs, terwijl het imago van het mbo in de lift moet. Daarnaast moeten scholen bedrijven betrekken in hun onderwijsprogramma’s, zodat die beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Een vaardigheden scan kan hierbij helpen. Ook moeten bedrijven en overheden meer investeren in leven lang leren. Tenslotte pleit de koepel voor snellere erkenning van de kwalificaties van niet-EU-burgers, waarmee het vooruitloopt op een plan van de Commissie voor 2023.

Vaardigheden voor bedrijven

EUproVET, een Europese koepel van beroepsonderwijsaanbieders, waar de MBO Raad lid van is, presenteerde ook een wensenlijstje voor het vaardighedenjaar. Zij wil net als SMEunited dat de EU en haar lidstaten werken aan het verbeteren van het imago van het beroepsonderwijs, gezien veel van de huidige tekorten in sectoren zitten waarvoor het mbo opleidt. Verder verwelkomt zij de focus op erkenning van kwalificaties, maar vindt zij het jammer dat de Commissie zich minder focust op erkenning van kwalificaties binnen de EU. Zij zou graag zien dat ze een pilot start voor erkenning van kwalificaties in grensregio's.

Context

De Commissie maakt van 2023 het Europees Jaar van Vaardigheden. Aandachtspunten zijn onder meer training en bijscholing, veranderingen in de arbeidsmarkt en het aantrekken van personeel uit derde landen. De commissie CULT in het Europees Parlement wil het jaar ook inzetten om in 2025 alle kwalificaties binnen de EU automatisch te laten erkennen. 2022 stond in het teken van het Europees Jaar van Jeugd.