De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

EUCIS-LLL peilt eerste ervaringen Erasmus+

Het Erasmus+ programma is nog niet lang van kracht, maar EUCIS-LLL heeft al een eerste evaluatie uitgevoerd om te kijken hoe het programma wordt ervaren door onderwijsinstellingen en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). De beoordelingen gaan over de opzet, het indienen van voorstellen en de samenwerking met (internationale) organisaties. Erasmus+ wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn zeker verbeterpunten zoals een duidelijkere programmahandleiding voor het indienen van voorstellen.

EUCIS-LLL is in juni 2014 een consultatie gestart om te bepalen hoe het Erasmus+ programma wordt ontvangen door onderwijsinstellingen en NGO’s. De input van de respondenten heeft geleid tot een lijst van positieve en negatieve ervaringen en een set aanbevelingen.

Verbeterruimte
Over de doelstellingen van Erasmus+ zijn respondenten positief en ziet men Erasmus+ als innovatiever dan het vorige Leven lang Leren Programma (LLP). De respondenten beoordelen de behulpzaamheid van nationale agentschappen - zoals Nuffic - als overwegend positief (62%). Bovendien hebben de respondenten vertrouwen in de platforms zoals het Erasmus+ platform en EPALE, die bijdragen aan de zichtbaarheid en het vinden van een projectpartner.

Daarentegen wordt de Erasmus+ handleiding als veelomvattend ervaren en is het niet altijd duidelijk waar een voorstel ingediend moet worden zodra het voorstel meerdere sectoren beslaat. De uiterste inleverdata van voorstellen zijn onvoldoende transparant en er is ongelijkheid in kwaliteit en ondersteuning van de verschillende nationale agentschappen, aldus de respondenten. Bovendien vinden de respondenten dat er te weinig financiering beschikbaar is voor het verspreiden van de resultaten van Erasmus+ projecten.

Een van de aanbevelingen is dat de richtlijnen en algemene informatie duidelijker en meer transparant opgezet zouden moeten worden. Bovendien zou er meer samenhang tussen de nationale agentschappen moeten zijn.

Meer informatie
Persbericht: EUCIS-LLL assessment of Erasmus+ – first round
Publicatie: EUCIS-LLL Erasmus+ assessment
Publicatie: EUCIS-LLL Erasmus+ assessment SUMMARY