Het verder versterken van de maatschappelijke rol van Europese universiteiten is het belangrijkste doel van de European University Association voor de komende jaren, dit staat in haar nieuwe werkprogramma. De komende twee jaar zal zij zich richten op het verstevigen van deze rol en op het verbeteren van het vertrouwen tussen universiteiten en haar stakeholders.

EUA richt zich op de maatschappelijke rol van universiteiten

Het verder versterken van de maatschappelijke rol van Europese universiteiten is het belangrijkste doel van de European University Association voor de komende jaren, dit staat in haar nieuwe werkprogramma voor 2016-2017. De komende twee jaar zal zij zich richten op het verstevigen van deze rol en op het verbeteren van het vertrouwen tussen universiteiten en haar stakeholders.

Belangrijkste aandachtspunten
De European University Association (EUA) zal zich inzetten om haar diverse achterban te helpen bij hun individuele doelen. Daarnaast vertegenwoordigt ze het Europese hoger onderwijsveld als geheel. “EUA’s objective is to demonstrate the purpose and value of universities’ achievements, in terms of research, teaching and service to society,” aldus Rolf Tarrach, de voorzitter van de EUA. Op beleidsniveau wil de EUA bijdragen aan de update van de Modernisation Agenda, de komende New Skills Agenda, de mid-term review van Erasmus+ en Horizon 2020. Een ander belangrijke punt die de EUA noemt is het promoten van Open Acces en Open Science.

Inzetten op vijf thema’s
Het positioneren van universiteiten als belangrijke sociale partners in het aanpakken van Europese uitdagingen wil de EUA doen door middel van onderzoek, case studies en good practices. De EUA wil met deze informatie niet alleen externe stakeholders overtuigen maar ook de universiteiten zelf inspireren. Om deze doelen te verwezenlijken wordt ingezet op de volgende thema’s:

  1. leren en onderwijzen;
  2. onderzoek en innovatie;
  3. internationalisering;
  4.  beleid en financiering;
  5. institutionele ontwikkeling.

Context
Met 800 onderwijsinstellingen in 47 landen brengt de EUA een unieke diversiteit met zich mee, aldus de organisatie zelf. Het werkprogramma voor 2016 en 2017 is goedgekeurd door de EUA Council tijdens hun bijeenkomst op 29 januari 2016. Dit werkprogramma zet de belangrijkste doelen van de EUA voor de komende twee jaar uiteen.