Samenwerkingen tussen hoger onderwijsinstellingen met overheden of andere hoger onderwijsinstellingen zijn van grote waarde voor ontwikkelingen op het gebied van leren en onderwijzen. Dat is een van de trends op gebied van leren en onderwijzen in de Europese hoger onderwijsruimte, stelt de European University Association in een rapport. Daarnaast wordt gesteld dat strategieën van hoger onderwijsinstellingen voor leren en onderwijzen ondersteund moeten worden door overheden.

EUA: Partnerschappen zorgen voor beter onderwijs

Samenwerking tussen instellingen en met overheden van belang

Partnerschappen van hoger onderwijsinstellingen met overheden of andere hoger onderwijsinstellingen faciliteren de ontwikkeling van leergemeenschappen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dit is één van de trends op gebied van leren en onderwijzen in de Europese hoger onderwijsruimte in het rapport ‘Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher Education Area van de European University Association (EUA). Volgens EUA moeten overheden daarbij de strategieën van instellingen om leren en onderwijzen te ontwikkelen ondersteunen en versterken.

Andere trends

Daarnaast stelt de EUA onder andere vast dat veel instellingen een middel hebben ontwikkeld om hun eigen onderwijsprestaties te onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van een onderwijsafdeling of -faculteit of een learning and teaching centre. Tegelijkertijd blijkt dat er nationale strategieën zijn voor leren en onderwijzen. Deze zijn vaak onderdeel van een strategie voor het hoger onderwijs als geheel. Een andere trend is dat verandering in leren en onderwijzen afhangt van zowel een bottom-up- als een top-down-benadering. De innovatieve input komt van docenten en afdelingen, terwijl vice-rectoren, hun teams en learning centres zorgen voor structurele aanpassingen in leren en onderwijzen.

Context

Trends 2018 is de achtste editie in een serie van rapporten van de EUA, die kijkt naar ontwikkelingen in de Europese hoger onderwijsruimte sinds de Bolognaverklaring in 1999. Ondanks grote verschillen tussen nationale systemen en sociaaleconomische verschillen laat het rapport zien dat er gedeelde ontwikkelingen zijn. In 2017 nodigde de EUA hoger onderwijsinstellingen uit 48 Europese landen uit om een vragenlijst in te vullen. In totaal reageerden 303 instellingen van 43 verschillende hoger onderwijssystemen. De EUA vertegenwoordigt meer dan 800 universiteiten in 47 landen, waaronder ook de VSNU en veertien Nederlandse universiteiten.