Het Europese Universiteiten-initiatief ondervindt nog steeds veel uitdagingen, zo stelt de European University Association. Moeilijkheden blijven vooral bestaan in de domeinen accreditatie en kwaliteitswaarborging. Daarom zal er moeten worden voortgebouwd op bestaande beleidskaders zoals de Europese Onderwijsruimte en het Bolognaproces.


EUA: ‘Nog steeds veel uitdagingen voor het Europese Universiteiten-initiatief’

Moeilijkheden blijven bestaan

Er zijn nog altijd veel uitdagingen in het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden in het Europese Universiteiten-initiatief (EUI). Slechts in enkele nationale onderwijssystemen zijn er verbeteringen zichtbaar in de regelgevingskaders. Dit blijkt uit een rapport gepubliceerd door de European University Association (EUA). In de laatste twintig jaar is er veel gewerkt aan compatibiliteit van hogeronderwijsinstellingen via onder andere het Bolognaproces en oprichting van de Europese Onderwijsruimte (EEA). Desondanks ondervinden allianties nog veel problemen. Zo is het onder meer moeilijk voor onderwijsinstellingen om rechtspersonen op te zetten waardoor er nog veel juridische obstakels zijn. Ook zijn er in sommige landen problemen met restricties rondom de instructietaal en zijn er grote verschillen in financieringssystemen en collegegeld.

Aanbevelingen

De EUA stelt dat er een systematische analyse moet worden samengesteld, waar alle uitdagingen, barrières en obstakels worden uitgelijnd en gerangschikt op essentie. Ook roept de EUA op om het EUI te verbeteren door voort te bouwen op bestaande beleidskaders zoals het Bolognaproces en de EEA voordat nieuwe instrumenten worden opgetuigd. De implementatie van instrumenten zoals het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) en de Europese aanpak voor kwaliteitswaarborging moeten breder en grondiger, gezien de verschillen nu nog te groot zijn. De EUA benoemt dat nieuwe middelen zoals het Europees diplomalabel hierbij kunnen helpen, maar dat het label alleen niet genoeg zal zijn om de benoemde uitdagingen op te lossen. Tenslotte stelt de EUA dat het verbeteren en het vergemakkelijken van internationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen een integraal onderdeel moet zijn in beleidsdiscussies over de EEA.

Taal & ontoegankelijkheid

Nederland wordt in het rapport van de EUA genoemd als één van de landen die mogelijk beperkingen zal invoeren met betrekking tot de onderwijstaal. Dit kan betekenen dat hogeronderwijsinstellingen minder mogelijkheden hebben voor het aanbieden van studies in andere talen. Dit kan een belemmering vormen voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen om deel te nemen in internationale programma’s zoals het EUI.

Context

Het Europese Universiteiten-initiatief promoot internationale samenwerking tussen Europese hogeronderwijsinstellingen op de lange termijn. Het doel van het initiatief is om de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs te verbeteren. Recent heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd om Nederlandse Europese Universiteiten-instellingen financieel te ondersteunen. Tot 31 januari loopt een call voor nieuwe voorstellen voor allianties binnen het EUI. Op 15 november organiseert de Commissie een informatiesessie over de call.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.