De European University Association wil minder sturing van bovenaf voor de Europese Universiteiten-allianties. De universiteitenkoepel maakt zich zorgen over het aantal opgelegde doelstellingen zoals die terugkomen in Raadsconclusies over het initiatief.


EUA: geen top-down model voor Europese Universiteiten

Meer financiering, minder barrières

Top-down sturing voor het Europese Universiteiten-initiatief moet worden vermeden. Ook zijn voldoende tijd en middelen van groot belang voor de bestaande allianties. Dit stelt de European University Association (EUA) in een persbericht. De EUA maakt zich zorgen om het aantal doelstellingen dat voortkomt uit recente Raadsconclusies en vraagt om realistische verwachtingen over wat er tijdens de pilotfase en met beperkte middelen kan worden bereikt. Het kerndoel van het initiatief is het bevorderen van samenwerking tussen universiteiten. Volgens de EUA moet de samenwerking moet aangestuurd vanuit de instellingen zelf, waarbij te veel politieke doelstellingen de aandacht afleiden. Ook waarschuwt de koepel over het voornemen van de Commissie om met financiële stimulansen te zorgen dat de allianties uitbreiden naar meer partners. De keuze voor partners moet volgens de EUA puur op basis van strategische doelstellingen en een academische visie gemaakt worden. Daarnaast moet er voldoende financiering zijn voor de aangesloten instellingen om de ambitieuze doelen te kunnen behalen en is het noodzakelijkbarrières voor transnationale samenwerking weg te nemen, op zowel nationaal- als instellingsniveau.

Context

Op 17 mei 2021 hebben de onderwijsministers van EU-lidstaten Raadsconclusies over het European Universities Initiative aangenomen. Eerder heeft de League of European Research Universities (LERU) vergelijkbare zorgen geuit over de toekomst van het initiatief. Binnenkort verschijnt de tussentijdse evaluatie van de allianties die in de pilots in 2019 en 2020 van start zijn gegaan. Hier zullen lessen uit getrokken worden voor de toekomst van het initiatief.