De European University Association en collega-verenigingen uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, de Arabische regio en Azië richten het Global University Associations Forum op voor meer onderlinge en systematische informatie-uitwisseling. Het doel van het Forum is om in de toekomst mondiale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken door de krachten van universiteiten te bundelen.  


EUA en internationale collega’s richten Global University Associations Forum op

Meer samenwerking voor mondiale problemen 

In samenwerking met collega-verenigingen uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, de Arabische regio en Azië richt de European University Association (EUA) het Global University Associations Forum op voor meer onderlinge en systematische informatie-uitwisseling. Het doel van het initiatief is het creëren van meer samenwerking tussen de verenigingen en hun universiteiten om zo in de toekomst mondiale problemen beter aan te kunnen pakken. Tijdens de eerste Forumbijeenkomst werd gekeken naar mechanismen voor het bevorderen van samenwerkingspraktijken en de bijdrage van universiteiten aan de verwezenlijking van Sustainable Development Goals. Daarnaast stelden de verenigingen tijdens het Forum een aantal gemeenschappelijke prioriteiten op. In de toekomst ziet het Global University Associations Forum onder meer het creëren van meer mobiliteit in het hoger onderwijs en het opstellen van fundamentele waarden die bijdragen aan de bescherming van academische vrijheid en institutionele autonomie als belangrijke uitdagingen.

Context

De European University Association is een koepelorganisatie van Europese universiteiten en nationale vertegenwoordigende entiteiten. In 2021 ondertekenden verschillende Europese universiteitenkoepels al een brief waarin zij pleitten voor versterkte samenwerking met Afrikaanse universiteiten. Ook de Commissie benadrukte in datzelfde jaar het belang van openheid en internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Het belang hiervan werd opnieuw bekrachtigd in de Verklaring van Marseille van 2022, waarin Europese lidstaten kernwaarden op onder meer het gebied van onderzoek en onderwijs presenteerden in een Pact voor internationale samenwerking.


Mede geschreven door Liza Bex.