23 november 2023

EUA consulteert Erasmus+: opschalen van digitale functies en simpelere regelgeving broodnodig

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Erasmus+ moet de digitale functies opschalen en regelgeving voor hoger onderwijsinstellingen versimpelen, dat stelt de European University Association. In haar evaluatie van het programma doet de koepel achttien aanbevelingen over onder andere administratie, mobiliteit en samenwerking in het onderwijsprogramma. Ook wil zij meer helderheid rondom de administratieve uitvoering van mobiliteitsacties. Daarnaast stelt de koepel dat het Europese Universiteiten Initiatief niet belangrijker moet worden dan ander onderwijsinitiatieven.  


EUA consulteert Erasmus+: opschalen van digitale functies en simpelere regelgeving broodnodig

Verbetering digitale voorzieningen

Het Erasmus+ programma moet haar digitale instrumenten herzien. Dat stelt de European University Association (EUA) in haar tussentijdse evaluatie van het onderwijsprogramma. De evaluatie omvat achttien aanbevelingen die vooral gaan over verbeterpunten voor de administratie, mobiliteit en samenwerking in Erasmus+. Herziening van de digitale voorzieningen binnen Erasmus+ zou de administratieve lasten voor hogeronderwijsinstellingen een stuk verminderen. De EUA wil de digitale functies optimaliseren door deze beter te testen en door sterkere afstemming met de nationale agentschappen Erasmus+. Ook vraagt de koepel om flexibiliteit voor instellingen tijdens crisissituaties, zoals COVID-19 en de invasie van Oekraïne.

Helderheid over mobiliteit en inclusieve samenwerking

Omwille van de administratieve uitvoering van mobiliteit in Erasmus+, verzoekt de EUA de Commissie om simpele en heldere regels te stellen. Instellingen zijn veelal ontevreden over de bestaande digitale voorzieningen. Ook kan vergroening mobiliteit stimuleren. Wat betreft internationale samenwerking vestigt zij de Europese universiteitenkoepel aandacht op meer synergiën tussen de hoger onderwijssector en innovatie- en onderszoekvelden. Ook vindt de EUA dat alle vormen van samenwerking in de toekomst gewaardeerd moeten blijven. Want alhoewel de koepel positief is over het European University initiative (EUI), benadrukt zij dat andere projecten die buiten de EUI vallen niet minder belangrijk zijn. Ook vraagt de EUA aandacht voor de verschillende strategische visies van onderwijsinstellingen met betrekking tot het initiatief.

Context

In september opende de Commissie haar tussentijdse evaluatie van het Erasmus+ van 2014-2020 en 2021-2027. Hier bracht ook Neth-ER onlangs haar position paper over uit. De EUA is een Europese universiteitenkoepel die regelmatig opinies over Europese beleidsstukken deelt. De uitkomsten van deze publicatie zijn op basis van een consultatie en een enquête met meer dan 500 antwoorden vastgesteld. Eerder pleitte de EUA al voor duidelijke maatstaven rondom de doelstelling van 20% leermobiliteit van de European Higher Education Area.