De EU en de VS gaan de samenwerking op het gebied van onderzoek intensiveren. Vooral op het gebied van cruciale technologieën en digitalisering zullen de banden verder worden aangehaald. Ook willen ze de academische mobiliteit tussen de VS en de EU bevorderen, door fors meer te investeren in het Fulbright-Schuman programma.


EU en VS gaan nauwer samenwerken op het gebied van technologisch onderzoek

Intensivering van de onderzoekssamenwerking

De EU en de VS willen nauwer gaan samenwerken op het gebied van onderzoek, met name rondom cruciale technologieën als AI, kwantum en duurzame energie. Dit blijkt uit een gezamenlijke verklaring na een ontmoeting tussen Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, en Joe Biden, president van de VS. Ze willen de samenwerking onder andere versterken door onderzoekers vaker toegang te geven tot elkaars onderzoeksprogramma’s. Ook is het plan om gezamenlijke onderzoeksprogramma’s te beginnen, waarbij zowel Amerikaanse als Europese onderzoekers de leiding kunnen krijgen. Verder gaven de leiders aan te willen samenwerken in de bescherming van dual use technologieën en de beveiliging van cyberspace.

Stimuleren mobiliteit 

De EU en de VS spraken in de verklaring ook de wens uit om het aantal academische uitwisselingen van studenten en wetenschappers te stimuleren. Hiervoor gaat de EU de investeringen in het Fulbright-Schuman programma verdubbelen. Dit programma verzorgt beurzen voor Amerikanen die in de EU onderzoek willen doen en voor Europeanen die in de VS onderzoek willen doen. Ook de VS zal extra gaan investeren in dit programma.

Context

De ontmoeting tussen de Amerikaanse en Europese leiders vond plaats op 20 oktober en stond grotendeels in het teken van de geopolitieke situatie rondom Oekraïne en Israël. Ook defensiesamenwerking, ontwikkeling van 6G en de relatie met China kwamen ter sprake. In die relatie met China spelen afwegingen rond kennisveiligheid een belangrijke rol. Recent stelde de Commissie en lijst met cruciale technologieën op die extra waakzaamheid verdienen. In 2021 is de EU-VS handels- en technologieraad opgericht, om nauwere samenwerking op het gebied van handel en technologie te faciliteren.

Mede geschreven door Bas Morshuis.