Veel lokaal gevormde Centres of Vocational Excellence (CoVe’s) functioneren in isolatie waardoor zij niet worden blootgesteld aan praktijken in andere CoVe’s. Dit is één van de conclusies uit een rapport van het EU-agentschap European Training Foundation. Beleid moet CoVe’s meer vrijheid en autonomie bieden en ook is er betere coördinatie tussen publieke en private financiering mogelijk. Daarnaast waarschuwt het ETF voor onproductieve concurrentie voor reputatie op het gebied van excellentie.


ETF: 'Centres of Vocational Excellence functioneren nog te vaak in isolatie van elkaar'

Te geïsoleerd

Vaak opereren regionale Centres of Vocational Excellence (CoVe’s) nog in isolatie waardoor zij niet worden blootgesteld aan goede praktijken in andere CoVe’s. Dit is één van de conclusies uit het rapport Centres of Vocational Excellence: An engine for vocational education and training development van het EU-agentschap European Training Foundation (ETF). Ookal voorzien deze CoVe’s goed in behoeftes op de arbeidsmarkt missen ze daardoor net de extra stap voor het aangaan van innovatieve partnerschappen. Beleidsmakers zullen meer vrijheid en autonomie moeten garanderen en betere coördinatie tussen publieke en private financiers is nodig. Het ETF ziet een rol voor slimme specialisatiestrategieën weggelegd voor het identificeren van niche-gebieden voor CoVe’s. Sommige regio’s, bijvoorbeeld Nederland, zijn al goed op weg en kunnen als voorbeeld dienen voor anderen.

De juiste weg naar excellentie 

Het ETF stelt dat er een verschil is tussen CoVe’s en daadwerkelijke excellentie in het beroepsonderwijs. Het opzetten van een CoVe’s is geen makkelijke opgave en kan een valkuil zijn voor scholen omdat het veel om handen heeft. De focus moet dan ook liggen op toevoegde waarde en excellentie en niet op het vergroten van de internationale reputatie van de school. Het ETF waarschuwt onder andere de Europese Commissie om uit te kijken dat zij niet onbewust een onproductieve internationale competitie voor reputatie opstookt of CoVe’s zonder bewijs onderschrijft als excellent.

Voordelen en nadelen

Het in kaart brengen van verschillende CoVe’s laat zien dat het de prestaties van mbo-instellingen kan verbeteren en hun diensten kan verbreden naar andere scholen, werkgevers en andere actoren. Echter zijn scholen niet de enige instellingen die de capaciteit hebben om deze extra diensten aan te bieden. Te veel aandacht binnen een mbo-instelling voor hun CoVe kan tot gevolg hebben dat de aandacht verschuift van haar kernfuncties en bovendien kan het leiden tot risicovol ondernemerschap. Het aanbieden van de diensten binnen een CoVe is alleen nuttig als het nettovoordelen brengt zoals meer efficiëntie, verbeterde kwaliteit of vergrote voordelen voor klanten.  

Context

Centres of Vocational Excellence zijn gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs. Het zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties, met als doel om sterkere lokale en regionale verbindingen te leggen. Afgelopen jaar bracht de Commissie al de verschillende Europese regionale CoVe’s in kaart. CoVe’s genieten momenteel volop aandacht op Europees niveau: de Commissie zet in op het vormen van 50 Europese netwerken van CoVe’s in het toekomstige Erasmus+ programma. Vorig jaar werden de eerste pilotpartnerschappen geselecteerd en eind juli worden nogmaals vijf pilotpartnerschappen geselecteerd. Recent interviewde Neth-ER Pieter Hoekstra, de coördinator van één van de vijf gecoördineerde pilotpartnerschappen: lees het hier.