De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid en flexibiliteit van het onderwijs. Digitalisering mag echter nooit een doel op zich zijn en mag ook niet als excuus worden gebruikt voor bezuinigingen in onderwijs.

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

ESU wil op student gerichte digitalisering

Digitalisering moet een middel zijn om onderwijs meer op de behoeftes van de  student in te richten. Digitalisering kan, mits het op een goede manier ingezet wordt, bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid, flexibiliteit en veelzijdigheid van het onderwijs, aldus de European Student Union (ESU) in hun Statement on Digitalisation. Digitalisering wordt volgens de ESU dikwijls verkeerd ingezet door het te zien als een doel op zich, bijvoorbeeld om de huidige trends te volgen of om het prestige van de universiteit op te krikken. 

Digitalisering als ondersteuning 

Er zijn veel nuttige manieren om digitalisering als middel in te zetten. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om Bologna-instrumenten zoals wederzijdse erkenning van diploma’s te vergemakkelijken. Ook ziet de ESU kansen om kwaliteitswaarborging en erkenning van online onderwijs zoals Massive Open Online Courses (MOOCs) op Europees niveau te gaan regelen. Daarnaast moedigt zij de EU aan om internationale e-learning activiteiten zoals Erasmus+ Virtual Exchange te blijven stimuleren.

Context

Dit statement is geschreven door de ESU: een koepelorganisatie voor 45 nationale studentenbonden uit 49 verschillende landen. Vanuit Nederland zijn zowel het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) aangesloten. Vorig jaar lanceerde Europese Commissie een online versie van Erasmus+ mobiliteitsacties. Ook wil de Commissie in het nieuwe Erasmus-programma inzetten op meer virtuele uitwisselingen en het introduceren van online formuleren om administratieve lasten van studenten te verlagen.