De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Erasmus vergroot kansen arbeidsmarkt

Jongeren die studeren of een stage lopen in het buitenland vergroten niet alleen hun kennis van specifieke disciplines, maar versterken ook transversale vaardigheden die hoog gewaardeerd worden door werkgevers. De Erasmus Impact Study toont aan dat afgestudeerden met internationale ervaring betere vooruitzichten op de arbeidsmarkt hebben. Vijf jaar na afstuderen is het werkloosheidsniveau 23% lager in vergelijking tot afgestudeerden zonder internationale ervaring.

De studie, opgesteld door onafhankelijke experts in opdracht van de Europese Commissie, evalueert de impact van het Erasmus+ programma voor studentenmobiliteit op de ontwikkeling van individuele vaardigheden, kansen op de arbeidsmarkt en institutionele ontwikkeling. Ook werden de effecten onderzocht van trainingsprogramma’s voor personeel op individuele vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes en de invloed op de internationalisering van hoger onderwijsinstellingen.

Belang van vaardigheden voor de arbeidsmarkt
Het percentage werkgevers dat ervaring in het buitenland belangrijk vindt is tussen 2006 en 2013 bijna verdubbeld, van 37% naar 64%. De studie evalueerde de ontwikkeling van zes persoonlijke eigenschappen die vaak gerelateerd worden aan inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: tolerantie van andere culturen en eigenschappen, nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen, besluitvaardigheid en probleem oplossend denken. Gemiddeld scoren studenten met internationale ervaring 42% hoger op deze eigenschappen.

Verloop van de carrière
Werkgevers geven in het onderzoek aan dat 64% van de afgestudeerden met internationale ervaring meer professionele verantwoordelijkheid krijgen en 44% meer kans hebben om in een leidinggevende functie terecht te komen dan alumni die in eigen land blijven. Mobiliteit tijdens de studententijd vergroot ook de toekomstige baanmobiliteit; minstens 40% van de mobiele studenten verhuisde ten minste één keer na het afstuderen. Het vergroten van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wordt naast het opdoen van buitenland ervaring en het verbeteren van taalvaardigheden een steeds belangrijkere reden voor studenten om aan het Erasmus programma deel te nemen.

Instellingen voor hoger onderwijs
Een meerderheid van de instituten beschouwt het Erasmus programma als het meest relevante strategisch onderdeel van onderwijsprogramma’s die aan studenten worden aangeboden. Ook scoort personeel met internationale ervaring significant hoger op vijf van de zes persoonlijke eigenschappen, dan personeel dat in altijd eigen land bleef. Meer dan 70% van het personeel stelt dat het belangrijkste aspect van hun internationale ervaring de vergroting van kennis en vaardigheden ten behoeve van hun eigen onderwijsinstituut is.

Meer informatie
Persbericht: Erasmus Impact Study confirms EU student exchange scheme boosts employability and job mobility
Persbericht: Erasmus Impact Study: Key findings
Publicatie: Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions