De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Erasmus uitwisseling in trek

In 2012-2013 is er wederom een record verbroken wat betreft het aantal studenten dat gebruik heeft gemaakt van het Erasmus uitwisselingsprogramma. In 2012-2013 waren er in totaal 270.000 studenten die gebruik hebben gemaakt van de Erasmusbeurs om in een ander Europees land te studeren.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, zei tijdens de persconferentie over de statistieken van Erasmus: “I am delighted to announce another record-breaking year for the progamme”. Ze was onder andere erg positief over de groei van 20% stafmobiliteit tussen bedrijven en kennisinstellingen. “Staff from businesses can also receive support to teach at higher education institutions to boost links between the world of work and academia. More than 500 staff from enterprises received Erasmus support … another record.”

Al ruim drie miljoen studenten en 350.000 medewerkers van onderwijsinstellingen hebben in het 27-jarig bestaan van het programma ervan geprofiteerd. Sinds 2007 biedt het programma studenten ook de mogelijkheid om werkervaring op de doen in het buitenland. Er was in 2012-2013 een toename van 16% te zien van studenten die gebruik maakten van deze optie. Wanneer er wordt gekeken naar het moment in de studie van studenten om op Erasmus te gaan blijkt dat een meerderheid dit doet tijdens de bachelor opleiding (67%), slechts 29% tijdens de master opleiding en 1% tijdens hun PhD. Van al deze studenten is gemiddeld 61% vrouw.

Nederland behoort volgens de statistieken tot een gemiddeld land, als het gaat om het percentage Erasmusstudenten onder afgestudeerden. We zitten net boven het Europese gemiddelde van 5%. Het aantal uitgaande Erasmus studenten groeit in Nederland wel aanzienlijk, sinds de start van het Leven Lang Leren programma in 2007, is er een groei van 68% zichtbaar. Spanje behoort tot de top als het gaat om ingaande en uitgaande mobiliteit van studenten, daarna volgen Frankrijk en Duitsland.

Tijdlijn
Vassiliou heeft daarnaast tijdens de persconferentie aangegeven dat de Europese Commissie in september een impactstudie zal publiceren over de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van jonge mensen die hebben meegedaan aan het Erasmus programma.

Meer informatie
Persbericht: Another record-breaking year for Erasmus
Persbericht: Erasmus 2012-13: the figures explained
Website: Erasmus+ Statistics
Rapport: Erasmus: Facts, Figures & Trends