Het Europees Parlement is tevreden met de vernieuwde prioriteiten van Education and Training 2020 (ET2020). Het Parlement onderstreept het belang van migrantenonderwijs en de oprichting van een informeel coördineringslichaam ter verzekering van een goede naleving van ET2020-beleid. Dit blijkt uit haar reactie op de herziening van de ET2020-prioriteiten.

EP verwelkomt vernieuwde ET2020-prioriteiten

Het Europees Parlement is tevreden met de vernieuwde prioriteiten van Education and Training 2020 (ET2020). Het Parlement onderstreept het belang van migrantenonderwijs en de oprichting van een informeel coördineringslichaam ter verzekering van een goede naleving van ET2020-beleid. Dit blijkt uit haar reactie op de herziening van de ET2020-prioriteiten.

Migrantenonderwijs dominant onderwerp ET2020

De nieuwe prioriteiten voor Education and Training 2020 (ET2020) zijn verwelkomd door het Europees Parlement. In haar reactie op de door de Onderwijsraad gestelde prioriteiten, spreekt het Parlement haar steun uit voor de beslissing om van migrantenonderwijs een prioritair onderwerp te maken in het werk van de werkgroepen van ET2020. Er zou, volgens het Parlement, een expertgroep op het gebied van migrantenonderwijs gecreëerd moeten worden zoals bepaald in het EU Work Plan for Youth. Verder roept het Parlement lidstaten op om hun samenwerking te verbeteren, zodat de juiste aanpak gevonden kan worden voor de integratie van migranten in onderwijs. Ook vindt het Parlement dat Europese werkgroepen en netwerken, zoals het Radicalisation Awareness Network (RAN), elkaar meer moeten versterken. Tenslotte zouden meer belanghebbenden, zoals onder andere onderwijsexperts, leraren en jongerenwerkers, vertegenwoordigd moeten zijn in de ET2020-werkgroepen.

Behoefte aan informeel coördineringslichaam

Het Parlement stelt in haar reactie voor om een informeel coördineringslichaam te creëren die zorgt voor een nauwere samenwerking, meer coherent beleid en een betere implementatie van ET2020-aanbevelingen. Dit lichaam zou moeten bestaan uit onder andere DG Education and Culture (EAC), de directeuren van onderwijs in andere DG’s van de Europese Commissie en de commissie Culture and Education (CULT) van het Parlement. Verder vindt het Parlement het ook belangrijk dat belanghebbenden meer betrokken zijn bij de implementatie van ET2020 en dat lidstaten meer gebruik maken van de potentie die digitale mogelijkheden bieden.

Meer informatie

Publicatie Parlement: Follow-up of the Strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020)
Artikel Neth-ER: EC wil prioriteiten ET2020 vernieuwen
Artikel Neth-ER: OJCS-Raad hernieuwt prioriteiten ET2020