Het is noodzakelijk dat alle onderwijssystemen zich klaarstomen voor het digitale tijdperk. Anders zullen de ambitieuze doelen uit het Digitale Kompas voor digitale basisvaardigheden en ICT-specialisten nooit worden gehaald. Dat stelt EIT Digital in een nieuw rapport. Onder andere de hervorming van curricula en meer pan-Europese samenwerking is nodig voor de transformatie.


EIT Digital: Alle onderwijssystemen moeten zich klaarstomen voor het digitale tijdperk

De weg naar het digitale tijdperk

Onderwijssystemen moeten worden klaargestoomd voor het digitale tijdperk. Dit stelt EIT Digital in haar rapport ‘The Future of Education for Digital Skills’. Het rapport stelt 2 dimensies waar nog hard aan gewerkt moet worden. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de EU onder gemiddeld scoort op de EU’s Digitale Kompas-doelen voor 2030, zowel op het gebied van digitale basisvaardigheden als ook op specialistische vaardigheden.   

Publiek en privaat onderwijs op de schop

Om de Europese doelen wel te halen, doet het EIT Digital de volgende drie kernaanbevelingen. Ten eerste moet het publieke onderwijssysteem op alle niveaus een flinke modernisering ondergaan. De hervorming van curricula is nodig zodat er beter kan worden gereageerd op veranderende technologieën en arbeidsomstandigheden. Ook het versplinterde private onderwijslandschap moet evolueren naar een complementair, breder en beter gecoördineerd aanbod van initiatieven betreffende digitale vaardigheden. Zo roept EIT Digital grote techbedrijven op hun doelgroep voor cursussen te vergroten buiten hun eigen technologische ecosysteem, door partnerschappen aan te gaan met ngo’s en lokale overheden.

Pan-Europees samenwerken

EIT Digital zou graag meer pan-Europese digitale vaardighedeninitiatieven en netwerken zien om zo een inclusief ecosysteem van private en publieke onderwijsaanbieders te ontwikkelen. De Europese Commissie zou hierin een coördinerende rol kunnen spelen. Dat lijkt de Commissie overigens ook te willen doen, met de lancering van het Pact for Skills voor het digitale ecosysteem  en eerder al de European Digital Education Hub. EIT Digital wil bijvoorbeeld graag dat onderwijsinitiatieven zoals die van het EIT en de Europese Universiteiten-netwerken beter worden gecoördineerd en verbreed naar de private sector.

Context

De Commissie presenteerde in oktober 2020 de digitaliseringsstrategie. Een belangrijke pijler in deze strategie is het toerusten van de Europese bevolking met digitale basis- en gespecialiseerde vaardigheden. Daartoe voorzag de Commissie een update van het Digital Education Action Plan (DEAP), dat de Commissie in 2018 lanceerde. In de update van het DEAP benadrukt de Commissie het potentieel van digitale technologieën voor leren en lesgeven en het belang van digitale vaardighedenontwikkeling. De Raad vroeg de Commissie na de publicatie van haar digitale strategie om een Digitaal Kompas, met daarin digitale streefdoelen voor 2030, waaronder voor digitale vaardigheden en onderwijs. Op dit moment geeft de Commissie invulling aan één van de initiatieven in het DEAP: zij wil twee Raadsaanbevelingen over digitale vaardigheden en onderwijs voorstellen. Tot 16 september staat er een publieke consultatie over open.

 

Medegeschreven door Bram Veerman