De E4 Group, bestaande uit ENQA, EUA, EURASHE en ESU, onderstreept het belang van de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Een nieuw statement benadrukt het belang van kwaliteitszorg en de ESG. Ook beklemtoont de groep dat de ESG belangrijk is voor ondersteuning van innovatie en diversiteit in het hoger onderwijs en dat flexibiliteit in gebruik en interpretatie daarvoor essentieel zijn. Het aanbod van hoger onderwijs in Europa heeft de afgelopen jaren een grote verandering ondergaan en dit brengt de relevantie en de toepasbaarheid van de ESG ter discussie.

E4 Group benadrukt belang van ESG in Bolognaproces

Belang van kwaliteitszorg   

De E4 Group, bestaande uit ENQA, EUA, EURASHE en ESU, heeft een statement uitgebracht die het belang van de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) onderstreept. De publicatie, met de titel ‘The ESG in de changing landscape of Higher Education’ benadrukt het belang van kwaliteitszorg en de ESG. Het statement beklemtoont daarnaast dat ESG als doel heeft om innovatie en diversiteit in het hoger onderwijs te ondersteunen en dat flexibiliteit in gebruik en interpretatie daarvoor essentieel zijn. Ook onderstreept de E4 Group dat de ESG in de eerste plaats een instrument is voor het verbeteren van de kwaliteit van leren en onderwijzen in het hoger onderwijs.

Het veranderende landschap  

Het aanbod van hoger onderwijs in Europa heeft de afgelopen jaren een grote verandering ondergaan, waaronder de toename van e-Learning programma’s en de totstandkoming van het Europees Universiteiten Initiatief. Veel van de problemen die opspelen in de toepassing van de ESG komen door een verschil in interpretatie van richtlijnen. Dit brengt de relevantie en de toepasbaarheid van de ESG ter discussie en daar speelt het statement van de E4 Group op in. De doelen van de ESG blijven volgens de groep relevant en belangrijk, maar de richtlijnen moeten zich blijven ontwikkelen om in te spelen op externe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid.  

Context

De ESG is een instrument binnen de European Higher Education Area (EHEA) en richten zich op de verschillende hoger onderwijssystemen en instituties in de 48 landen die bij het Bolognaproces zijn aangesloten. De publicatie van het statement van de E4 Group speelt goed in op de politiek-bestuurlijke agenda, want in november vindt de ministeriële conferentie over het Bolognaproces in Rome plaats. Deze conferentie zou normaal gesproken plaats hebben gevonden in juni, maar werd vanwege de Corona crisis uitgesteld. Tijdens deze conferentie staan onder andere ook academische vrijheid, integriteit, institutionele autonomie en de Sustainable Development Goals (SDGs) op het programma. Verder wordt er in navolging van het Parijs Communiqué een nieuw Communiqué voor de EHEA ondertekend.