02 februari 2023

Drie Nederlandse universiteiten mogen experimenteren met Europees diploma en rechtspersonen

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De universiteiten van Maastricht en Amsterdam doen mee aan een pilot naar een gezamenlijk Europees diploma. De universiteit van Twente leidt een pilot naar een gezamenlijke rechtspersoon voor meerdere hogeronderwijsinstellingen. De projecten moeten uitmaken of de instrumenten toegevoegde waarde hebben.


Drie Nederlandse universiteiten mogen experimenteren met Europees diploma en rechtspersonen

Tien experimenten met hoger onderwijs

De Commissie financiert tien projecten die moeten experimenteren met Europees hoger onderwijs. Doel van de projecten is uittesten welke vormen van transnationale samenwerking geschikt zijn om het hoger onderwijs te verbeteren. Met elk project is 200 duizend euro gemoeid uit Erasmus+, wat gezien het grote aantal deelnemers aan sommige projecten niet bijster veel is.

Europees diplomalabel

Zes projecten onderzoeken een label voor een gezamenlijk Europees diploma. De universiteiten van Maastricht en Amsterdam nemen deel aan hetzelfde project, terwijl de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de Nederlandse stichting EQ-ARTS aan een ander project deelnemen. De projecten zullen de gemeenschappelijke Europese eisen gaan bepalen voor een certificaat ter aanvulling op de reguliere diploma’s van studenten.

Wettelijk statuut

De overige vier projecten onderzoeken de mogelijkheden voor een Europese rechtspersoon voor samenwerkingsverbanden van hogeronderwijsinstellingen. De doelstelling luidt om ‘allianties van instellingen voor hoger onderwijs (bijvoorbeeld “de Europese Universiteiten”) in staat [te] stellen nieuwe vormen van samenwerking te testen, zoals een mogelijk Europees wettelijk statuut voor deze allianties.’ De Universiteit van Twente leidt een project van dit type en speelt daarmee een sleutelrol.

Context

De twee pilots moeten transnationale samenwerking in het hoger onderwijs versterken. Onderwijsministers vroegen om de pilots in een reactie op het hogeronderwijspakket van de Commissie. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet dan ook mee als geassocieerd partner aan de projecten. In het hogeronderwijspakket kondigde de Commissie een pakket maatregelen aan om transnationale samenwerking en mobiliteit naar een hoger niveau te tillen. Er liggen onder meer ambities voor een wettelijk statuut voor transnationale samenwerkingsmodellen, een Europees diploma, en een modernere Europese Studentenkaart.