De parlementaire commissies voor industrie, onderzoek en energie en onderwijs & cultuur (CULT) stellen dat academische vrijheid moet worden vastgelegd in het Verdrag van de Europese Unie. Dat zeggen zij in een opinie voor een rapport over gewenste verdragswijzigingen van het Parlement. De CULT-commissie sprak in haar opinie ook de hoop uit dat de EU gedeelde competenties krijgt op het terrein van onderwijs.


Commissies Parlement: ’veranker academische vrijheid in EU-Verdragen’

Academische vrijheid in het Europees verdrag

Academische vrijheid moet worden vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat stelt de parlementaire commissie voor industrie, onderzoek en energie (ITRE) in een brief aan de parlementaire commissie voor constitutionele zaken. ITRE levert hiermee input op een rapport die het Parlement schrijft over gewenste verdragswijzigingen. Naast academische vrijheid wil ITRE ook dat het streven naar een efficiënte en duurzame energiemarkt wordt opgenomen in het Verdrag.

CULT-commissie wil gedeelde competenties in onderwijs

De commissie voor onderwijs & cultuur (CULT) zei eerder al in een opinie dat zij gedeelde competenties wil introduceren op het terrein van onderwijs. Daarbij noemt de CULT-commissie in het bijzonder burgerschapsonderwijs. Ook wil zij gezamenlijke minimumnormen aannemen voor onderwijs op het gebied van digitale vaardigheden, media en informatie geletterdheid, taalonderwijs, duurzaamheidsonderwijs, soft-skills, economische geletterdheid en Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics (STEAM)-onderwijs. Tenslotte stelt ook de CULT-commissie dat academische vrijheid samen met institutionele autonomie en artistieke vrijheid in het verdrag moet terugkomen.

Context

In 2022 liep de Conferentie over de toekomst van Europa af. Dit was een innovatief proces waarbij Europese burgers in burgerpanels in gesprek gingen over de toekomstige uitdagingen en prioriteiten voor de EU. Het overgrote deel van de aangedragen burgervoorstellen tijdens de conferentie behoeven geen EU-verdragswijzigingen, maar een aantal wel. In een aangenomen resolutie stelde het Parlement dat het tijd is voor een conventie tot wijziging van het EU-verdrag. Commissievoorzitter Von der Leyen sloot zich later bij deze oproep aan, bleek uit haar State of the Union-toespraak. Om alvast ideeën te genereren startte het Parlement een eigen-procedure initiatief waarbij commissies via opinies hun wensen kunnen delen. Of de voorstellen uiteindelijk ook plenair worden aangenomen valt nog te bezien. En ook al worden de voorstellen aangenomen zijn de lidstaten nog altijd aan zet om een nieuwe conventie te starten.