De Commissie is op zoek naar specialisten die plaats willen nemen in een expertgroep voor het stimuleren van welzijn op scholen. Deze expertgroep zal DG Education, Youth, Sport, and Culture ondersteunen. De deadline voor aanmelding is 31 oktober 2022.


Commissie zoekt experts voor het stimuleren van welzijn op scholen

Specialisten gezocht

De Commissie zoekt specialisten die plaats willen nemen in een expertgroep, die zich gaat  buigen over het ontwikkelen van een stimulerende leeromgeving voor groepen die het risico lopen om ondermaats te presteren. Ook zal de expertgroep assisteren bij het ontwikkelen van implementatieprocessen, om nationale stakeholders zo te ondersteunen. De Commissie is op zoek naar personen die werken in onderwijsinstellingen zoals docenten, schooldecanen en onderwijspsychologen. Ook academici, onderzoekers, professionals in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en organisaties die zich bezighouden met het welzijn op scholen worden aangemoedigd zich aan te melden. De aanmeldingsdeadline is 31 oktober 2022. Meer informatie is hier te vinden.

Context

Het meest recente PISA-rapport laat zien dat het van groot belang is voor de Commissie dat alle leerlingen uit het Europees onderwijs hun volledige potentieel kunnen realiseren. Uit dit rapport blijkt ook dat als gevolg van de coronacrisis de ongelijkheid in het onderwijs is toegenomen, terwijl de onderwijsresultaten verslechteren. Om deze reden heeft de Commissie het Pathways to Schools Success inititative gelanceerd. Met dit voorstel voor een Raadsaanbeveling tracht de Commissie lidstaten te helpen om betere onderwijsresultaten te stimuleren voor iedereen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Aanname van de Raadsaanbeveling staat gepland voor het najaar van 2022.

 

Mede geschreven door Bram Veerman