De European Digital Education Hub zoekt experts die deel willen nemen aan een online werkgroep (squad) over kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Het is tot en met 31 januari mogelijk om u aan te melden voor de werkgroep waarin twintig plekken beschikbaar zijn.


Commissie zoekt experts over AI in het onderwijs

Online squad voor AI in het onderwijs

De European Digital Education Hub doet een oproep voor deelname aan een online werkgroep over Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs. Dit maakt de Commissie bekend in een nieuwsbericht. Door de snelle ontwikkeling van AI in het onderwijs (denk aan de lancering van ChatGPT 3) zijn er nieuwe vragen en kwesties die de online ‘’squad’’ moet verkennen. Voorbeelden van vragen zijn:

  • heeft het nog zin om leerlingen en studenten geschreven huiswerk te geven nu ‘chatbots’ oprukken?
  • hoe kan AI gebruikt worden ten behoeve van iedereen en hoe kan er op verantwoorde wijze worden omgegaan met AI?

Alleen geregistreerde leden van de Digital Education Hub komen in aanmerking voor deelname. Voor de deelnemers maakt het niet uit binnen welke tak van het onderwijs zij werkzaam zijn. Wel moeten zij kunnen aantonen dat dat ze problemen rond AI begrijpen en een netwerk hebben waarmee zij de bevindingen van de squad kunnen delen. De groep zal actief zijn tussen 20 februari en eind juni 2023, waarbij de leden van de werkgroep eens in de twee weken vergaderen. Er zijn twintig plekken beschikbaar en men kan zich tot 31 januari aanmelden.

Context

De Commissie lanceerde de European Digital Education Hub afgelopen jaar. Dit is een nieuw virtueel platform voor digitaal onderwijs, waar betrokkenen ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen over  digitaliseringsvraagstukken. Een van de doelen uit het Digital Education Plan is het opkrikken van AI-vaardigheden in het onderwijs. Ook presenteerde de Commissie richtsnoeren die onderwijsinstellingen moeten helpen de risico’s en mogelijkheden van AI te onderscheiden. In juni 2022 organiseerde Neth-ER een evenement over AI, waarbij de conclusie was dat Europa de discussie over ethiek binnen AI moet leiden.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.