De Europese Commissie is tevreden over de werking van de Youth Guarantee en het Youth Employment Initiative. Dit blijkt uit een mededeling waarin ze deze programma’s evalueert. De Commissie wil de programma’s graag voortzetten in de jaren 2017-2020.

Commissie tevreden over beleid tegen jeugdwerkloosheid

Commissie tevreden

De Youth Guarantee en het Youth Employment Initiative (YEI) leveren volgens de Europese Commissie een waardevolle bijdragen in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Zo stelt de Commissie in haar mededeling dat in de afgelopen drie jaar dankzij de Youth Garantee 1,4 miljoen minder jongeren werkloos zijn. Het werkloosheidcijfer is in de afgelopen drie jaar meer gedaald voor jongeren dan voor volwassen, aldus de mededeling. Op basis hiervan concludeert de Commissie dat structurele hervormingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs die gesteund zijn door de Youth Garantee een verschil hebben gemaakt.

Meer geld tegen jeugdwerkloosheid

Om de jeugdwerkloosheid verder te kunnen tegengaan is er, volgens de Commissie, vanuit de EU twee miljard euro nodig in de periode 2017-2020. Hiermee wil de Commissie het budget van het YEI uitbreiden. Deze steun vanuit de EU zou het mogelijk maken om in de jaren 2017- 2020 een miljoen jongeren te helpen in de landen die het zwaarst te kampen hebben met de jeugdwerkloosheid.

Youth Guarantee en Employment Initiative

De Youth Guarantee is een initiatief waarin de lidstaten af hebben gesproken alle jongeren onder de 25 te helpen bij het vinden van een baan en/of het volgen van onderwijs. Het YEI is opgericht voor jongeren die werkloos zijn of geen onderwijs kunnen genieten én die in regio’s leven waar het werkloosheidspercentage onder jongeren in 2012 hoger lag dan 25%. Naast het bestrijden van de werkloosheid onder jongeren richten deze programma’s zich dus ook op het onderwijs voor jongeren onder de 25.

Achtergrond

Tijdens de State of the Union 2016 riep Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, op om de Youth Garantee te blijven steunen vanuit de EU. Juncker vindt de jeugdwerkloosheid een belangrijk probleem dat bestreden moet worden. In 2015 concludeerde ook de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport al dat om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, meer geld moet worden ingezet om dit probleem aan te pakken. Naast de voorstellen voor de Youth Guarantee en het YEI, heeft de Commissie ook een voorstel gedaan voor de herziening van het Europass Framework om het zo makkelijker te maken voor werkzoekenden om hun vaardigheden en ervaring internationaal over te brengen.